AZ IPARMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

Általános tudnivalók

AZ  IPARMŰVÉSZETI  KOLLÉGIUM  PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2006. június 1.–2007. június 30. között megvalósuló programokra.

A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre

Altéma kódszáma: 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek tevékenységét elemző, népszerűsítő

 • monográfiákra, monográfiai sorozatokra,
 • a közelmúlt iparművészeti értékeinek megjelenítésére.

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be

 • művészettörténész,
 • művészeti író,
 • iparművész.

Minden esetben magyarországi jogi személyiséggel rendelkező pénzügyi lebonyolító közreműködése szükséges.
A kollégium maximum 15 személyt támogat a vállalt téma megírásában legfeljebb 6 hónapos időtartamra havi 80 ezer forinttal.

A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát becsatolni.

2. A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására

Altéma kódszáma: 1703

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok, iparművész szakmai szervezetek és művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a megállapodási szerződést,
 • a kiállító művészek névsorát,
 • a kiállítás pontos helyét, időpontját,
 • a kiállítás anyagáról fotódokumentációt.

Támogatás kérhető:

 • útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.

Ennél az altémánál a tárgyilagos elbírálás megkönnyítésére a pályázónak az alábbi, mellékletben is csatolt szempontokat bővebben szükséges kifejtenie. Ennek hiányában a pályázat érvénytelen.

 1. Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége?
 2. Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?
 3. Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

Elszámoláshoz a kiállításról fotódokumentációt mellékelni kell.

3. Nemzetközileg elismert külföldi iparművészek meghívására

Altéma kódszáma: 1724

A szakma nemzetközileg ismert külföldi művészeinek magyarországi bemutatkozására pályázhatnak iparművészeti szakmai szervezetek, művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott fél részvételi szándéknyilatkozatát,
 • a meghívott személy (személyek) szakmai életrajzát,
 • az esemény helyét, idejét, programját.

Támogatás kérhető:

 • úti-és szállásköltségre, tiszteletdíjra, installációra.

Elszámoláshoz az eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

A pályázatok
2006. szeptember 25-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82). A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Iparművészeti Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!