TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL


TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATÁRÓL

Döntés dátuma: 2008. július 3.

NÉV
HELY
PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
MEGÍTÉLT ÖSSZEG
PÁLYÁZAT SZÁM
ALKOTÓI TÁMOGATÁS  

ARGEJÓ ÉVA

BUDAPEST

KIS ÁLLAMBIZTONSÁGI ANTROPOLÓGIA CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/618

BALASSA IVÁN

SZENTENDRE

NÉPI KULTÚRA – NÉPI ÉPÍTÉSZETÜNK HAGYOMÁNYAI. 1. A FELFÖLD NÉPI ÉPÍTÉSZETE, 2. SZÉKELY KAPUK CÍMŰ KÖTETEK MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/619

BÁN ANDRÁS

BUDAPEST

A LOKALITÁS MÚZEUMA. HELYI EMLÉKEZET, KORTÁRS MŰVÉSZET, VÍZUÁLIS KULTÚRA CÍMMEL TANULMÁNY ÍRÁSA

500.000 Ft

2502/622

BOTLIK JÓZSEF

BUDAPEST

AZ ŐRVIDÉKI (BURGENLANDI) MAGYARSÁG TÖRTÉNETE 1922-1945 CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

2502/625

CSÁKVÁRI JÓZSEF

BUDAPEST

‘HÁLÓZATI TÁRSADALOM’ MUNKACÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/631

CSIZMADIA ERVIN

BUDAPEST

A NÉP (A TÁRSADALOM ÉS A DEMOKRÁCIA) CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

2502/633

CZIRJÁK PÁL

BUDAPEST

A BALÁZS BÉLA STÚDIÓ PEDAGÓGIAI TÉMÁJÚ DOKUMENTUMFILMJEI – TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/635

DEÁKY ZITA

MAGLÓD

A KISGYERMEKKOR MAGYARORSZÁGI KULTÚRTÖRTÉNETE (16.SZ.-20.SZ.KÖZEPE) CÍMŰ MONOGRÁFIA KÉZIRATA MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/639

DEDE ÉVA

ÉRD

‘CSAK VICCELTEM…’ A VICC PARADOXONA CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/640

DEMMEL JÓZSEF

BUDAPEST

KIEGYEZÉSEK ÉS KONFLIKTUSOK. A SZLOVÁK TÁRSADALOM A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/641

ELEK TIBOR ATTILA

GYULA

MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA GION NÁNDORRÓL

500.000 Ft

2502/644

ENTZ SAROLTA RÉKA

BUDAPEST

A KÉT EGÉR KALANDJAI CÍMŰ GYEREKKÖNYVSOROZAT HARMADIK KÖTETÉNEK (CSODÁLATOS LÉNYEK) MEGÍRÁSÁRA

200.000 Ft

2502/645

FEHÉR BORÓKA

TATA

FEDÉL NÉLKÜLIEK VALLOMÁSAI – INTERJÚ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/648

FEKETE-HORVÁTH ERIKA ERZSÉBET

BUDAPEST

PÁLYÁZAT A KÉT EGÉR KALANDJAI CÍMŰ GYEREKKÖNYVSOROZAT HARMADIK KÖTETÉNEK (CSODÁLATOS LÉNYEK) MEGÍRÁSÁRA

200.000 Ft

2502/649

FENYVES KATALIN

BUDAPEST

A ZSIDÓ IDENTITÁS ALAKVÁLTOZATAI A SZÁZADFORDULÓ OSZTRÁK-MAGYAR MONARCHIÁJÁBAN CÍMÁ KÖTET MEGÍRÁSÁRA (AUTOBIOGRAFIKUS ÖNREPREZENTÁCIÓK)

600.000 Ft

2502/650

FERENCZI ATTILA

BUDAPEST

A ‘VERGILIUS HARMADIK ÉVEZREDE’ CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

2502/651

FURU ÁRPÁD

CLUJ NAPOCA-KOLOZSVÁR

ARANYOSSZÉK NÉPI ÉPÍTÉSZETE CÍMŰ KÉZIRAT MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/656

GÁBOR GYÖRGY

BUDAPEST

AZ IDŐ NÉLKÜLI HELY – VALLÁSFILOZÓFIAI TANULMÁNYOK CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/658

GÁBRIEL TIBOR

BUDAPEST

A BUDAI VIGADÓ CÍMŰ TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

2502/659

GYEKICZKY TAMÁS

SZENTENDRE

ÚJRAÁLLAMOSÍTÁS .IDŐSOTTHONOK MAGYARORSZÁGON 1993-2008. CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/663

HAJNALNÉ SZVETELSZKY ZSUZSANNA

BUDAPEST

HÁLÓZATTUDAT ÉS TÁRSAS VISELKEDÉS MUNKACÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/664

HALÁSZ PÉTER BARNABÁS

BUDAPEST

MORVAY PÉTER EMLÉKKÖNYV ANYAGÁNAK LÉTREHOZÁSÁHOZ

600.000 Ft

2502/665

HÁZAS NIKOLETTA

BUDAPEST

MARCEL DUCHAMP: A DOBOZBA ZÁRT GONDOLAT CÍMŰ KÖNY ÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/666

HOSSZÚ HORTENZIA

BUDAPEST

INDIA POLITIKAI TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/668

JÁNOSI-HALÁSZ RITA KATALIN

BUDAPEST

A KÉT EGÉR KALANDJAI CÍMŰ GYEREKKÖNYV SOROZAT HARMADIK KÖTETÉNEK (CSODÁLATOS LÉNYEK) MEGÍRÁSÁRA

200.000 Ft

2502/671

KÁLMÁN BÉLA ISTVÁN

DEBRECEN

TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA: KIS KÖNYV A NAPRÓL MUNKACÍMMEL

800.000 Ft

2502/674

KEMÉNYFI RÓBERT

DEBRECEN

‘SZÍNES TÉRKÉPEK – NEMZETISÉGEK’ CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/676

KISS ENDRE

BUDAPEST

KARL MARX FILOZÓFIÁJÁNAK MAI SZEMPONTÚ ELEMZÉSÉRE

600.000 Ft

2502/681

KISS VIRÁG

BUDAPEST

ZOOM- FELADATGYŰJTEMÉNY MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/683

KOLLAI ISTVÁN

BUDAPEST

EMLÉKEZETPOLITIKA SZLOVÁKIÁBAN ÉS A SZLOVÁK TÁRSADALOM MAGYARSÁGKÉPE CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/685

KOLUNDZSIJA GÁBOR

BUDAPEST

KÖNYV ÍRÁSÁRA A BUDAPESTI DUNAI RAKPARTOKRÓL

500.000 Ft

2502/686

KORSÓS ZOLTÁN

BARACSKA

A MAGYAR HERPETOLÓGIA TÖRTÉNETÉNEK MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

2502/688

KOUDELA PÁL

BUDAPEST

FELVIDÉKI VÁROSOK CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/687

KOVÁCS GÁBOR ZOLTÁN

HATVAN

MODERNITÁS-KÉPEK A NÉPI MOZGALOMBAN CÍMŰ TANULMÁNYMUNKÁRA

700.000 Ft

2502/689

KOVÁTS DÁNIEL

SZEGED

A SZÉPHALMI KAZINCZY- EMLÉKHELY TÖRTÉNETE ÉS HATÁSA CÍMŰ TANULMÁNYMUNKÁRA

600.000 Ft

2502/690

LACZAY PÉTER

BUDAPEST

ÉLELMISZER – HIGIÉNIA – ÉLELMISZERLÁNC- BIZTONSÁG CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

2502/692

LICHNER MAGDOLNA

LEÁNYFALU

A MODERNIZMUS KEZDETEI A KÖZÉP-EURÓPAI IPARMŰVÉSZETBEN CÍMŰ KÉTNYELVŰ SZÖVEGGYŰJTEMÉNYHEZ BEVEZETŐ TANULMÁNY MEGÍRÁSÁRA

400.000 Ft

2502/694

MANYASZ RÓBERT KÁZMÉR

BERCEL

AZ ISZLÁM POLITIKAI GONDOLKODÁS TÖRTÉNETE ÉS HATÁSA CÍMŰ TANULMÁNYMUNKÁRA

800.000 Ft

2502/699

MÁRKI-ZAY JÁNOS SÁNDOR

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

EURÓPA DÍJAS FIZIKAI KÍSÉRLETEKRŐL KIADVÁNY ELŐKÉSZÍTÉSÉRE+HOZZÁKAPCSOLÓDÓ DVD ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/700

MOLNÁR ATTILA

VESZPRÉM

MAGYARORSZÁG ORCHIDEÁINAK ATLASZA CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

2502/704

NAGY PÁL

MISKOLC

ÖNVÁD ÉS METAFORA. A KASSAI ‘EMBEREVŐ’ PER (1929) FELDOLGOZÁSÁRA KISMONOGRÁFIÁBAN

500.000 Ft

2502/708

ORIOLD KÁROLY

BUDAPEST

AZ ‘ERŐSZAK OKOZTA TRAUMA FELDOLGOZÁSA’ CÍMŰ KÖNYV KÉZIRATÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

500.000 Ft

2502/712

PODMANICZKY SZILÁRD

BALATONBOGLÁR

BALATONI VILÁGOK CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

2502/715

PONGRÁCZ ERZSÉBET ZSUZSÁNNA

BUDAPEST

A MAGYAR FILMCENZÚRA TÖRTÉNETE CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

1.000.000 Ft

2502/716

RAJ TAMÁS

BUDAPEST

ZSOLTÁROK KÖNYVE, EREDETIBŐL ÚJ MAGYAR FORDÍTÁSSAL, RÉSZLETES MAGYARÁZATOKKAL TÖRTÉNŐ ELKÉSZÍTÉSÉRE

1.000.000 Ft

2502/721

RÉVÉSZ BÉLA

BUDAPEST

A TITOK MINT POLITIKA. A TITKOSSZOLGÁLATOK POLITOLÓGIAI VIZSGÁLATÁNAK LEHETŐSÉGEI CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/722

SAÁD JÓZSEF

BUDAPEST

AZ ÚJKORI MŰVELTSÉG ALAPJAI – SZÖVEGGYŰJTEMÉNY ÉS CD MELLÉKLET ELKÉSZÍTÉSÉRE

600.000 Ft

2502/725

SASFI CSABA

BUDAPEST

GIMNÁZIUM ÉS TÁRSADALOM MAGYARORSZÁGON A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/728

SCHNELLER JÁNOS BENEDEK

BUDAPEST

ID. KONOK TAMÁS ÉLETÉRŐL SZÓLÓ MONOGRÁFIA MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/729

SIMÁNDI IRÉN

ÓCSA

A NŐI VÁLASZTÓJOG TÖRTÉNETE (1848-1938) CÍMŰTANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

800.000 Ft

2502/731

STANDEISKY ÉVA

BUDAPEST

DEMOKRÁCIA ÉS SZELLEMI ELIT (1945-1947) CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/733

SZABLYÁR PÉTER FERENC

JÓSVAFŐ

AZ 1981-BEN LÍBIÁBAN VÉGREHAJTOTT MAGYAR BARLANGKUTATÓ EXPEDÍCIÓ TÖRTÉNETE, ÉS A FELTÁRT BARLANGOK LEÍRÁSÁNAK ELKÉSZÍTÉSÉRE

800.000 Ft

2502/737

SZABÓNÉ NYERGES MAGDOLNA MÁRIA

BUDAPEST

MAGYAR FELFEDEZŐK ÉS VILÁGJÁRÓK CÍMŰ KÖNY MEGÍRÁSÁRA, KÉPANYAGÁNAK ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA

500.000 Ft

2502/739

SZIKRA RENÁTA

SZENTENDRE

KORTÁRS NEMZETKÖZI KERTMŰVÉSZETI TENDENCIÁK CÍMŰ MŰ MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/745

TALLÁR FERENC LÁSZLÓ

BUDAPEST

A DOSZTOJEVSZKIJI REGÉNYFORMÁT ELEMZŐ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/736

TÁBORI LÁSZLÓ

BUDAPEST

BUDAPEST TITKAI CÍMŰ KÖNYV MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/749

TÓTH ÉVA

BUDAPEST

EXPERANIMÁNIA (KISÉRLETI ANIMÁCIÓ HUSZADIK SZÁZADI ÉS JELENKORI MŰVÉSZEK KÖRÉBEN) CÍMŰ KÖTET MEGÍRÁSÁRA

700.000 Ft

2502/753

TÓTH PÉTER

VESZPRÉM

BOSZORKÁNYÜLDÖZÉS A KORA ÚJKORI MAGYARORSZÁGON (1408-1848) CÍMŰ TANULMÁNYKÖTET MEGÍRÁSÁRA

500.000 Ft

2502/751

UGRAI JÁNOS

TISZAÚJVÁROS

ISKOLÁZÁS A FALVAKBAN. AZ ELEMI OKTATÁS ELTERJEDÉSE HAZÁNKBAN A 19. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN CÍMŰ KÉZÍRAT ELKÉSZÍTÉSÉRE

700.000 Ft

2502/756

ZÁGONI BALÁZS

CLUJ – KOLOZSVÁR

KINCSES KÉPESKÖNYV MAROSVÁSÁRHELY – ISMERETTERJESZTŐ GYERMEKKÖNYV ÍRÁSÁRA

600.000 Ft

2502/762

Megjegyzés:
A *-gal jelzett pályázatok esetében egyes kollégiumi tagok érdekeltsége miatt – az összeférhetetlenséget kiküszöbölendő -, a támogatás odaítélése minősített többséggel történt.

Frissítve: