AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA – 2533


Untitled Document

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás    

AZ ISMERETTERJESZTÉS ÉS KÖRNYEZETKULTÚRA SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Előzetes tájékoztatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

* *

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégium pályázatot hirdet

2009. június 30.–2010. június 30. megvalósulási időszakra

a környezettudatos nevelést és fenntarthatóság pedagógiáját szolgáló online projektekre

– intézmények (nemzeti parkok, állat- és növénykertek, környezetvédelmi neveléssel foglalkozó intézmények), valamint
– civil szervezetek (társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok/közalapítványok, köztestületek, közhasznú társaságok, nonprofit gazdasági társaságok) számára.

Altéma kódszáma: 2533

Pályázati cél:
A környezettudatos magatartás és szemlélet környezetpedagógiai interaktív eszközeinek, így

 • terepi képes kishatározó,
 • tematikus tablók (élőhelyek, életközösségek, felszínalaktani képződmények),
 • terepi és zárttéri foglalkoztató eszközök, modellek,
 • interaktív számítógépes segédanyagok,
 • foglalkozásvezetői segédletek (vizsgálatok, kísérletek, témafeldolgozások leírása),
 • illetőleg egyéb, a témakörhöz tartozó speciális kiegészítők, kidolgozása, modellek és tervek készítése különböző korcsoportok számára.

A pályamunkák benyújtásának tartalmi elemei, formátuma:

 • házi vagy nyomdai sokszorosításra előkészített forma (PDF),
 • tanulmányterv szinten kidolgozott terv eszközökről, építményekről (PDF),
 • letölthető számítógépes program (FREE WARE),
 • környezeti nevelésben használható drámapedagógiai módszerek és szituációs gyakorlatok „receptjei" (PDF),
 • terepi vizsgálati „egységcsomagok" (pl.: terepi kutató koffer) leírása (PDF),
 • foglalkozásvezető segédletek használatra kész, szerkesztett formában (PDF),
 • egyéb, egyszerűen reprodukálható formában (PDF).

A pályázatnak tartalmaznia kell a szabadon történő felhasználhatóságra vonatkozó jognyilatkozatot.

Az elbírálás szempontjai:
Az elkészült pályamunka

 • mennyire illeszkedik a pályázó alaptevékenységébe,
 • szakmai (ismeretterjesztő és környezetpedagógiai) didaktikai megalapozottság.

Az elkészült pályamunkák, a szerző feltüntetésével, szabadon
felhasználhatók lesznek minden környezeti neveléssel foglalkozó
szakember és pedagógus számára.
A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői jogdíjak;
 • szerzői (írói, illusztrátori, fotó) honoráriumok;
 • elektronikus adathordozó költsége.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell.   A Kollégium kötelező önrészt nem ír elő.
A támogatott pályázat szakmai beszámolójának elvárt tartalma:

  • A megítélt pályázati cél  megvalósulása elektronikus adathordozón (CD,DVD) történő benyújtása.
  • Az internetelérhetőség pontos megnevezése.

A támogatást elnyert pályázó a pályamunkákon köteles feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

Pályázni csak a 2009. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!  Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. június 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. május 27.

Frissítve: