Jogi háttér


Bizottsági határozatok és állásfoglalások

6/2024. (II.08.) NKTK főigazgatói utasítás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról egységes szerkezetben foglaltaknak