Pályáztatás információ


Tisztelt Pályázók! Felhívjuk figyelmüket, hogy pályázatot benyújtani elsősorban az NKA kollégiumai által megjelentetett pályázati felhívások altémáira lehet.

Felhívjuk Pályázóink figyelmét, hogy az -a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatások odaítélése során megvizsgálja, hogy a támogatási cél az EUMSZ 107. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatás fogalmáról szóló bizottsági közlemény (2016/C 262/01) – a továbbiakban: Közlemény  – 34., illetve 196. pontja alapján állami támogatásnak minősül-e.

A pályázó kérelmének/pályázatának benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot tesz, hogy a támogatási cél vonatkozásában

  1. a támogatandó tevékenység nem minősül gazdasági tevékenységnek, mivel a pályázatba foglalt tevékenységek kapcsán a piaci bevételei nem érik el működési költségek legalább felét, vagy
  2. a támogatandó tevékenységből megvalósuló szolgáltatások korlátozott vonzáskörzettel rendelkeznek, ezeket elsősorban magyar állampolgárok fogják igénybe venni (és a külföldi látogatók száma előre láthatóan marginális lesz), és ezért a támogatás előreláthatóan marginális hatással van a határon átnyúló beruházásokra és letelepedésekre.

A fenti feltételek teljesülése esetén az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett Közlemény 34. pontja, illetve 196. pontja szerinti feltétel teljesülése okán a támogatás nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése hatálya alá tartozó állami támogatásnak.

Amennyiben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy vonatkozásában egyik fenti feltétel sem teljesül, a Nemzeti Kulturális Alapból az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról szóló 6/2024. (II.08.) NKTK főigazgatói utasítás az uniós állami támogatási szabályoknak a Kedvezményezett részére nyújtandó támogatásra történő alkalmazhatóságáról egységes szerkezetben foglaltaknak megfelelően nyújtható támogatás.


Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy azon államháztartáson kívüli szervezeteknek (gazdasági társaság, egyéni cég, szövetkezet, egyesülés, egyéb gazdálkodó szervezet, civil szervezet, szakszervezet, köztestület, egyéb nonprofit szervezet, egyházi intézmény, határon túli szervezet), amelyek 2022. előtt regisztráltak (2021-ben, vagy azt megelőző években) legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig az Ávr. 75. § (3), (3a), valamint (5) bekezdésének értelmében meg kell újítaniuk a regisztrációjukat! A jogi dokumentáció frissítése nem új regisztrációt jelent, hanem regisztráció módosítás keretében történhet, a Felhasználói fiók/Pályázó adatainak módosítása menüpontban módosító adatlap és friss jogi dokumentumok csatolásával. Felhívjuk a magánszemélyként pályázók figyelmét, hogy a támogatási szerződés megkötéséig ellenőrizzék a felhasználói fiókjukban, a regisztrációs dokumentumok között a feltöltött személyi azonosító okmányuk érvényességét (személyi igazolvány, útlevél). Lejárt személyi okmányok esetén szerződés nem köthető, ez esetben érvényes dokumentum feltöltése szükséges. Bővebb információt a regisztrációs kitöltési útmutatóban találnak.

Kollégiumi pályázatok
Nemzeti Kulturális Alapból támogatást igényelni az Alap állandó és ideiglenes kollégiumai által – az Alap törvényi célkitűzéseivel összhangban megfogalmazott célokra – megjelentetett pályázati felhívásokra elektronikus úton benyújtott pályázattal lehet.
Tovább olvasom…

Miniszteri pályázatok
A KIM Miniszterétől támogatást igényelni – a Nemzeti Kulturális Alap forrásából – a Támogatáskezelőhöz elektronikus úton benyújtott pályázattal lehet.
Tovább olvasom…