A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kultúra állapotának átfogó alapkutatására.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat célja:

A Nemzeti Kulturális Alap olyan átfogó kulturális állapotfelmérésre készül, amelynek elkészülte után nem csak rögzíti és ezzel kutathatóvá, elemezhetővé teszi az adatokat, hanem segítségével elkészülhet a téma megalapozott országjelentése. Az elemzés felhasználható lesz a kulturális szakmaterületek állapotának megismeréséhez, a döntéseket előkészítő munkához, a szakmai stratégia kialakításához. Azaz nem egyszerűen a jelenlegi helyzet felmérése, hanem sokkal inkább irányzatok, tendenciák, megoldási lehetőségek felvázolása a cél.
A fenti célok megvalósulásának érdekében, első lépésként egy nagymintás, empirikus kutatás elkészítése szükséges. Az elvégzendő felmérés előzményei közé tartozik egy 1996-ban és egy 2003-ban lezajlott kulturális fogyasztással kapcsolatos személyes megkérdezésen alapuló közvélemény-kutatás. Az előbbi 5400, az utóbbi 3000 fő személyes felkeresésével készült. A mostani kulturális állapotfelmérés mintanagyságára 3000 fős ajánlatot kérünk.
A cél az, hogy lehetőség nyíljon a kulturális fogyasztás különböző szintjeinek meghatározására, olyan célcsoportok kialakítására, amelynek további koncentrált vizsgálata nélkülözhetetlen – a második, követő kutatási fázisban. A 2008-as nagymintás kialakításánál feltétel még, hogy jelentős muníciót biztosítson a két korábbi felmérés adatbázisaival való összehasonlításra is, valamint a korábbi felmérések tematikája mellett figyelembe kell venni az új közvetítő technikák következményeit. Az utóbbi évtizedben a magyar lakosság általános és kultúra iránti érdeklődése is csökkent, ennek okai feltérképezéséhez szükségszerű a korábban felvett adatokkal való összehasonlítás.

Altéma kódszáma: 2881 

Pályázati feltételek:

A pályázó rendelkezzen az utóbbi 15 évben legalább 2 nagymintás (min. 3000 fős) országos reprezentatív adatfelvétellel, amelynek adatai a készülő kutatási információkkal összevethetőek,

 • az utóbbi 5 évben legalább 5, kultúrával foglalkozó kutatás lebonyolítója legyen,
 • mutassa be empirikus szociológiai adatfelvételi rendszerét, kérdezőbiztosi hálózatának és minőség-ellenőrzési rendszerének szabályait,
 • rendelkezzen min. 150, nagymintás adatfelvételt támogató számítógéppel,
 • térjen ki a rendelkezésre álló statisztikai adatok felhasználási lehetőségeire, fogalmazza meg a szükséges kvalitatív és kvantitatív kutatási elképzeléseket,
 • legalább három fő okleveles szociológussal bírjon, illetve garantálja, hogy az egyes feladatcsoportokat menedzselő kulcsszakemberek, kutatók szakképzettsége, szaktudása, eddigi szakmai tapasztalatai garantálják az általuk menedzselt munkafolyamat magas minőségű elvégzését,
 • kutatási tervvel (mintavétel, adatfelvétel, súlyozás, elemzési módszerek, tanulmány) és a kutatás tervezett kérdőívével rendelkezzék,
 • minőségirányítási tanúsítvánnyal rendelkezzen,
 • pályázatában térjen ki az egyes kutatási fázisok határidejére.

Minimálisan elvárt outputok:

 1. Elemző tanulmány a kvalitatív kutatás eredményeiről.
 2. A kvalitatív kutatási eredmények alapján a kvantitatív kutatás koncepcionalizálása és operacionalizálása (mintatervek, kérdőívek).
 3. A terepmunkát követően az adatokat tartalmazó adatbázis előállítása spss formátumban.
 4. A terepmunka dokumentációja és alapsorai (dokumentumkötet).
 5. Kutatási jelentés illetve elemző tanulmányok elkészítése az alapkutatásból nyert adatok felhasználásával.

A pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeg: 38 millió Ft.

Határidő feltételek (a szerződéskötéstől számítva):

 • előkészítő munkafázisok (kérdőívkészítés, mintaválasztás, a kérdezés logisztikai feltételeinek megteremtése: két hónap,
 • adatfelvétel: két hónap,
 • a célvizsgálatokhoz szükséges szegmentálás elkészítése: egy hónap,
 • előzetes részjelentés: két hónap,
 • végleges elemzés: három hónap.

A pályázat 2008. május 2-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!