A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM (BV) MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek.

A KÖNYVTÁRI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvtári Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki a büntetés-végrehajtási intézetek fogvatartottai könyvtári ellátásának javítására. A tervezett keret: 5 millió 100 ezer forint, amelyből 100 ezer forint az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium hozzájárulása.

Altéma kódszáma: 2110

Pályázatot nyújthatnak be:

a megyei könyvtárak a megye területén lévő, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár a Budapest területén lévő büntetés-végrehajtási intézetek könyvtárai részére állománybővítésre, letéti rendszerben.

A program harmadik lépéseként ismét az elítéltek elhelyezésére kijelölt, alábbi büntetés-végrehajtási intézetek könyvtárainak ellátására lehet pályázni:

 • Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
 • Balassagyarmati Fegyház és Börtön,
 • Budapesti Fegyház és Börtön,
 • Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl),
 • Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete (Tököl),
 • Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Kecskemét),
 • Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Pécs)
 • Fiatalkorúak Regionális Büntetés-végrehajtási Intézete (Szirmabesenyő),
 • Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (Budapest),
 • Kalocsai Fegyház és Börtön,
 • Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet (Baracska)
 • Márianosztrai Fegyház és Börtön,
 • Nagyfai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
 • Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet,
 • Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön,
 • Sopronkőhidai Fegyház és Börtön,
 • Szegedi Fegyház és Börtön,
 • Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
 • Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
 • Váci Fegyház és Börtön.

A pályázathoz csatolni kell:
az ellátásban részesülő büntetés-végrehajtási intézet nyilatkozatát a szolgáltatás igénybevételéről, vagy az érvényes szolgáltatási szerződést.

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumokat olyan számítógépes adatbázisban tárja fel, amelyben azok webes felületen lelőhely szerint visszakereshetők.

A kért támogatás összege – az elítéltek átlaglétszámától függően – intézetenként legalább 100 ezer, legfeljebb 600 ezer forint lehet.

A programot legkésőbb 2009. május 31-ig meg kell valósítani.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. november 7-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Könyvtári Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. október 21.

Frissítve: