Fotóművészeti – 2005.


“T&Aacute KOZTAT&Oacute A FOT&Oacute M&#368 V&Eacute SZETI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L &Eacute S AZ EGYEDI D&Ouml NT&Eacute SEKR&#336 L” https://nka.hu/tjkoztat-a-fotmvszeti-szakmai-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl-s-az-egyedi-dou/ “2005. NOVEMBER 23.”
“T&Aacute KOZTAT&Oacute A FOT&Oacute M&#368 V&Eacute SZETI SZAKMAI KOLL&Eacute GIUM P&Aacute LY&Aacute ZAT&Aacute NAK ELB&Iacute R&Aacute L&Aacute S&Aacute R&Oacute L” https://nka.hu/tjkoztat-a-fotmvszeti-szakmai-kollgium-plyzatnak-elbrlsrl/ “2005. J&Uacute NIUS 7.”