A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A SZÍNHÁZI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Színházi Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2004-2005. évadra a nemzeti kultúra szempontjából kiemelkedően fontos színházi alkotások színrevitelének, csereprogramok megvalósításának, szakmai rendezvényeknek a támogatására, valamint alkotói támogatásra.

Pályázni lehet:

1. A 2005. június 30-ig megvalósuló új színházi produkciók létrehozásának támogatására

Altéma kódszáma: 1317

Pályázhatnak:

 • jogi személyiséggel rendelkező állandó színházi társulatok,
 • független hivatásos társulások,
 • alternatív társulatok.

A kollégium az elbírálásnál előnyben részesíti:

 • az egyetemes, klasszikus színházi értékeket felmutató előadások létrehozását,
 • az új színházi törekvéseket,
 • a gyermek- és ifjúsági előadásokat,
 • a határon túli színházak magyar nyelvű előadásait,
 • a magyar szerzők műveinek támogatását – különös tekintettel az ősbemutatókra,
 • a két vagy több társulat együttműködésével létrehozott közös előadásokat.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a produkció részletes leírását (szerző neve, a mű címe, leírása)
 • a rendező szándéknyilatkozatát és szakmai önéletrajzát,
 • az alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
 • a bemutató előadás időpontját,
 • állandó színházépülettel nem rendelkező színházak esetében a befogadó nyilatkozatát.

Támogatás kérhető: művészek tiszteletdíjára és annak járulékaira, jelmezköltségre, díszletköltségre, kellékekre, szállítási díjra, bérleti díjra, PR költségre.

A támogatást kizárólag a bemutatóig felmerülő fenti jogcímekre lehet felhasználni.

A támogatás a bemutató előadás időpontjához igazodva, ütemezetten történik.

 

2. 2005. augusztus 31-ig megvalósuló magyar színházi együttesek külföldi megjelenésére, valamint külföldi együttesek magyarországi vendégjátékának támogatására.

Altéma kódszáma:1303

Pályázhatnak:

 • jogi személyiséggel rendelkező állandó színházi társulatok,
 • független hivatásos társulások,
 • alternatív társulatok.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a program részletes leírását (szerző neve, a mű címe, leírása)
 • az alkotók nevét és a tervezett szereposztást,
 • a bemutató előadás időpontját(-jait), helyét,
 • a partnerszínház meghívólevelét/elfogadó nyilatkozatát.

Támogatás kérhető:

 • művészek tiszteletdíjára és annak járulékaira,
 • szállítási díjra, utazási költségre.

 

Az 1. és 2. pontra határon túli pályázatokat is vár a kollégium.

3. 2005. augusztus 31-ig megvalósuló nemzetközi és országos jelentőségű, színházszakmai szempontból fontos találkozók, rendezvények megszervezésének támogatására.

Altéma kódszáma: 1307

Pályázhatnak:

 • jogi személyiséggel rendelkező állandó színházi társulatok,
 • független hivatásos társulások,
 • alternatív társulatok,
 • színházi szakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a rendezvény részletes programtervezetét, célját és költségvetését eseményenkénti bontásban is,
 • a rendezvény tervezett időtartamát és a meghívottak körét, várható létszámát.

Támogatás kérhető:

 • művészek, előadók tiszteletdíjára és annak járulékára,
 • szállásköltségre,
 • útiköltségére

 

4. Alkotómunka támogatására

Altéma kódszáma:1302

A kollégium 10 alkotói támogatást szándékozik kiadni legfeljebb 12 hónapos időtartamra írók számára, új színpadi művek megírására, a kortárs drámairodalom és az élő színház kapcsolatának erősítése céljából.

A pályázathoz csatolni kell:

 • az író szakmai önéletrajzát,
 • az egész estés, új színpadi szöveg tervét (szinopszisát) és egy ebből kidolgozott jelenetet,
 • együttműködési nyilatkozatot bármely magyarországi vagy határon túli magyar nyelvű színházzal, amely biztosítja az író és a színház közötti rendszeres kapcsolatot, aminek keretén belül a színház az írónak szakmai támogatást nyújt.

A megpályázható összeg: 600.000 Ft. A megítélt támogatás 40%-ának utalása a szerződés aláírását követően történik, a további összeg utalásának feltétele a benyújtott kézirat színvonala.

A pályázat elbírálásakor az NKA Színházi Kollégiumának kuratóriuma figyelembe veszi a Színházi Dramaturgok Céhének szakmai véleményét, ezért a SZDC tagjai nem pályázhatnak.

 


A pályázatok
2004. július 15 -ig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2004. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, illetve a költségvetéshez szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2004-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2004.. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető
(tel.: 351-5461/141-es mellék).
Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Színházi Szakmai Kollégium