A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.
Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot:

1. 2008. július 1.–2009. június 30. megvalósuló irodalmi és könyvszakmai rendezvényekre

Altéma kódszáma: 2608

Csak magas színvonalú irodalmi programok támogatására nyújthatnak be pályázatot író- és irodalmi szervezetek, és ismert irodalmi műhelyekkel együttműködő kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) intézmények, valamint könyvszakmai szervezetek.

A pályázathoz csatolni kell:

a rendezvény részletes leírását, valamint a programok időpontját és helyszínét. Az együttműködő partnerek nyilatkozatát a pályázatban foglaltak közös megvalósításáról csatolni kell.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • tiszteletdíj és annak járulékai,
 • szállásköltség,
 • útiköltség,
 • bérleti díj, (terem, eszköz, stand)
 • szállítási költség,
 • reklám- és propagandaköltség.

Célkeret: 40 millió Ft

2. Meghívásos pályázat könyvkiadói programok támogatására

Altéma kódszáma: 2631

A kollégium meghívásos pályázatot hirdet, olyan könyvkiadók számára, amelyek sorozatokkal illetve nagy mennyiségű szépirodalmi kiadvánnyal bizonyították, hogy fontos szépirodalmi műhelyt alakítottak ki.

Ennek alapján a kollégium a következő kiadókat hívja meg:

 • Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi Kft.
 • Jelenkor Kiadó Kft.
 • Kortárs Könyvkiadó Kft.
 • Tiszatáj Alapítvány
 • Kalligram Könyv és Lapkiadó Kft.
 • Osiris Kiadó és Szolgáltató Kft.
 • Balassi Kiadó Kft.
 • Új Palatius-Könyvesház Kiadói, Nyomdai és Szolgáltató Kft.
 • Pont Kiadó Kft.
 • Írók Szakszervezete

Pályázni lehet min./max. 6 könyvcímmel, meghatározott kiadói koncepciót tükröző tervvel, a kötetek megjelentetésének legkésőbbi határideje 2009. június 30.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

 • magyar kortárs szépirodalom,
 • magyar klasszikusok.

A pályázathoz csatolni kell:

a jelen kiadói tervben megjelölt kiadványok

 • fontossági sorrendjét és a megjelentetés idejének ütemezését tartalmazó nyilatkozatot,
 • szinopszisát,
 • kötetenkénti költségvetését (tervezett összes költség, valamint az igényelt költségek jogcímenkénti bontásában),
 • kiadói szerződéseit: szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj,
 • könyvészeti adatait: példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, tervezett bolti ár,
 • terjesztésére vonatkozó kiadói elgondolást.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • lektorálási honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímeken:
  • szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része, mint szerzői honorárium kerüljön felhasználásra, ezért az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át, szerzői honoráriumként kell tervezni. Támogatott pályázat esetén a támogatási összeg 20% -át kell szerzői honoráriumként felhasználni, a kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.

A könyvcímekre vonatkozó – a kollégiumi döntést követő – módosítás csak a pályázatban szereplő könyvcímeknél lehetséges.

Célkeret: 30 millió Ft

A pályázat 2008. május 15-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Szépirodalmi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!