A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

A SZÉPIRODALMI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.

A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium az alábbi témákban hirdet pályázatot:

1. Alkotói támogatás

Altéma kódszáma: 2602

A kollégium 30 alkotói támogatást szándékozik kiadni 10 hónapos időtartamra írók, költők, irodalomtörténészek számára.

A támogatás összege havi 100 000 Ft:

A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete felajánlása alapján 20 millió, a kollégium saját keretéből 10 millió forint.

Pályázni csak új művek létrehozására lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a megvalósítandó mű szinopszisát, vagy tanulmány, ill. verseskötet esetében munkatervet

A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik, a szerződésben meghatározott feltételek szerint.

Nem nyújthat be pályázatot az az alkotó, akinek 2004–2007 között a Szépirodalmi Szakmai Kollégium alkotói támogatást ítélt meg.

A támogatásban részesülő alkotók a jelzett időszak lejártával kötelesek az elkészült kézirat egy példányát szakmai beszámolóként benyújtani.

2. Klasszikus irodalmi örökségünk kritikai kiadására

Altéma kódszáma: 2632

A kollégium azokat a kiadványokat tekinti kritikai kiadásnak, amelyek megfelelnek a MTA Textológiai Bizottsága által 2004-ben összeállított kritikai kiadások szabályzatában foglaltaknak. Az MTA Textológiai Bizottsága által ajánlott kritikai kiadások az elbírálásnál előnyt élveznek.

Pályázatot könyvkiadók nyújthatnak be a 2009. június 30-ig megjelentetett kiadványokra. Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, akik nem először vállalkoznak kritikai kiadások megjelentetésére.

A pályázathoz csatolni kell:

 • kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),
 • a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), tervezett bolti ár,
 • nyomdakész, lektorált kéziratot (kéziratot CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el).

Egy pályázó 2 pályázatot nyújthat be.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás,
 • szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,
  • szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, kötés, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

Célkeret: 3 millió Ft

3. Magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támogatására

Altéma kódszáma: 2621

Pályázatot könyvkiadók, ill. olyan szervezetek nyújthatnak be, amelyek alapító okiratában a kiadói tevékenység fel van tüntetve (a könyvkiadói tevékenységről szóló bejegyzést az alapító okiratban jól láthatóan ki kell emelni pl. aláhúzás, kiemelő filc). Előnyben részesülnek azok a könyvkiadók, melyeknek a szépirodalom a fő profiljuk.

Pályázni magyar szépirodalmi művek, azokkal foglalkozó tanulmány- és esszékötetetek, valamint gyermek- és ifjúsági munkák 2008. december 31-ig történő magyar nyelvű megjelentetésére lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

 • kéziratot és a hozzá tartozó részletes szinopszist (kéziratot CD-n vagy floppy-n nem fogadunk el),
 • kiadói szerződést (szerző, gyűjteményes kötet esetén szerkesztő, jogdíj),

(Határon túli pályázó esetében magyar fordításban, szerzői honorárium Ft-ban történő megadásával.)

 • a kiadandó kötet adatait: költségvetés, példányszám, formátum, kivitel (kötve, fűzve), terjedelem (nyomdai ívben), nyomtatás (színek száma), illusztráltság foka, illusztrátor személye, tervezett bolti ár.

Egy pályázó 3 pályázatot nyújthat be, pályázatonként egy könyv megjelentetésére. A kuratórium különleges figyelmet szentel az első kötetes szerzők könyvei megjelentetésének támogatására.

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó, sajtó alá rendezés, jegyzetírás, szöveggondozás) vagy számlás kifizetése,
 • szerzői jogdíjak,
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre,
  • szöveg- és képbevitel, (írás, szkennelés),
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés),
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, csomagolás).

A kuratórium fontosnak tartja, hogy a támogatás bizonyos része, mint szerzői honorárium kerüljön felhasználásra, ezért az NKA-tól igényelt támogatás 20%-át, szerzői honoráriumként kell tervezni. Támogatott pályázat esetén a támogatási összeg 20%-át kell szerzői honoráriumként felhasználni, a kifizetés tényét az elszámolásban számlával vagy bizonylattal igazolni kell.

Célkeret: 35 millió Ft

A pályázat 2008. április 1-jéig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Figyelem!
Amennyiben a pályázó saját nyomdával rendelkezik és a saját nyomdájában kívánja a kiadványt elkészíteni,  úgy a nyomdaköltségek közül csak a kiadvány megjelentetéséhez szükséges szakmai anyagok (papír, festék) számlával igazolható megvételéhez kérhető támogatás. Ebből az is következik, hogy az egyéb nyomdai kiadások jogcímekre nem igényelhet támogatást kivéve, ha külső nyomdai szolgáltatást vesz igénybe.

Szépirodalmi Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!