A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A ZENEI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

A ZENEI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Zenei Kollégium meghívásos pályázatot hirdet, melyre meghívja a Hungarofest Nonprofit Kft.-t az „Erkel-, Mahler-, Liszt-jubileum a Felemelő Század tükrében” zenei eseményeinek megszervezésére és megvalósítására.

A kollégium saját forrást és nevezési díjat nem kíván előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás.

Altéma kódszáma: 1407

A pályázati program megvalósításának ideje: 2010. február 1.–2011. február 1.

A pályázatra fordítható keretösszeg: 130 millió forint.

A megvalósítandó rendezvények és támogatásuk összege:

1. Erkel Ferenc emlékére:

A Budapesti Filharmóniai Társaság Erkel koncertje Gyulán, 2010. március 15-én. 2,5 millió forint
Nemzeti áriaverseny Erkel Ferenc emlékére, 2010 szeptemberétől. 15 millió forint
Bánk Bán premier a Magyar Állami Operaházban 2010 novemberében és további négy előadás. 4 millió forint
Erkel Ferenc műveiből válogatott CD megjelentetése a pécsi Bartók Béla férfikar előadásában. 3 millió forint

2. Gustav Mahler emlékére:

Mahler mellszobra avatása a Magyar Állami Operaházban 2010 szeptemberében. 0,1 millió forint
A Magyar Állami Operaház szezonnyitó koncertje, Mahler (Feltámadás) szimfóniájának előadása és az „Erkel, Mahler, Liszt belvárosi projekt” megnyitása 2010. szeptember 5-én. 9 millió forint
Gustav Mahler életét bemutató film forgatása. Filmbemutató: 2011. március. 13 millió forint
„Alma Mahler szalon”  megszervezése a Károlyi palotában 5 alkalommal. 4 millió forint
A Budapesti Fesztiválzenekar vidéki Mahler- turnéja 2010 szeptemberében. 10 millió forint
Mahler-koncert 2010 júliusában a Művészetek Palotájában. A Schleswig-Holstein Fesztivál Zenekarát Christoph Eschenbach vezényli. 7,1 millió forint

3. A 2011-es Liszt-év előkészületeire:

A weimari „Nemzetközi Liszt Workshop” megszervezése. 1,7 millió forint
Liszt Ferenc férfikari műveinek CD-felvétele. 5 millió forint
„Zenés kávéház” címmel két koncert megrendezése a Párizsi Nagyáruház Lotz-termében. 0,7 millió forint

4. Erkel, Mahler, Liszt és a nemzeti romantika közös projektjeire:

„A romantikusoktól a XXI. század zenéjéig” fesztivál négy koncertje az MTA dísztermében. 13 millió forint
„A zene világnapja” alkalmával szabadtéri koncertek az Andrássy úton és a Liszt Ferenc téren. 6,8 millió forint
„Kávéházi beszélgetések” címmel öt beszélgetés írókkal, zenetörténészekkel Erkel, Liszt és Mahler belvárosa címmel. 2,5 millió forint
„Csoki koncertek”  címmel a nemzeti romantika jegyében 11 koncert megszervezése a Millenárison. 5 millió forint
Angol és magyar nyelvű „Guide” megjelentetése a három zeneszerző budapesti életéről és a kapcsolódó rendezvényekről. 5 millió forint
A Felemelő század programsorozat zenei rendezvényeinek publicitását és népszerűsítését segítő marketing- és kommunikációs tevékenységek és pr-fedezetére. 22,6 millió forint 

Az elszámolásban rezsiköltséget nem lehet elszámolni.

Támogatás az alábbi kiadásokra kérhető:

 • tiszteletdíj, honorárium
 • utazás
 • szállás
 • kellék
 • megbízási díj
 • szerzői jogdíj
 • kottakölcsönzés és beszerzés
 • szállítás
 • bérleti díj (terem, hangszer, eszköz)
 • hangszerhangolás
 • színpad építése/bontása
 • nyomdai előkészítés
 • nyomdaköltség
 • szövegírás, fordítás
 • grafikai tervezés
 • marketingköltségek

A pályázat kötelező tartalmi mellékletei:
A pályázathoz programtervezetet kell benyújtani:

 • a tervezett előadások számának, helyszínének és a műsor tervének leírásával,
 • a fellépő művészek és együttesek megnevezésével,
 • a tervezett helyszínek befogadóképességének megjelölésével,
 • a hangversenyek és zenei rendezvények tervezett időpontjaival.

A pályázathoz csatolni kell:

 • A rendezvényhelyszínek kezelői által adott befogadói nyilatkozatot,
 • A bevételeket is tartalmazó programonkénti részletes költségvetést. 

A pályázat elbírálásának szempontjai:

 • Erkel, Mahler és Liszt életművének és a 19. századról szóló ismeretek minél teljesebb bemutatása
 • a zenei és más kulturális programok szakmai színvonala, nemzetközi rangja
 • a műsorszerkesztés tartalmi elemei, a művészek elismertsége

Az elszámolás az NKA pályázati szabályzatának megfelelően történik.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • az „Erkel-, Mahler-, Liszt-jubileum a Felemelő Század tükrében” kommunikációjának fő elemeit
 • a programok szervezési, lebonyolítási struktúráját és színvonalát
 • a koncertek és programok esztétikai és szakmai színvonalát
 • a programok látogatottságát, szakmai és sajtóvisszhangját.
TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a hivatkozott törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet, valamint a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N202/2008. számú, illetve N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

***

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 121. § (4) bekezdése alapján: amennyiben a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetésből nyújtott támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően.
Kérjük programjuk költségvetésének tervezésekor a fenti jogszabályi előírást figyelembe venni.

A 292/2009. (XII. 19.) Korm. Rendeletben foglaltak betartása érdekében változik a finanszírozási eljárás a támogatott pályázatok esetében. Előfinanszírozás keretében a támogatás összegének legfeljebb 90%-át utaljuk, figyelembe véve a támogatás terhére elszámolható kiadási jogcímeket is. A fennmaradó összeget egészben, vagy részben a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtása és annak elfogadása után, továbbá az előző bekezdésben foglalt tervezett és tényleges összköltség figyelembevételével utaljuk.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.

A pályázatok 1 példányban
2010. április 20-ig beérkezően
nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának
levelezési címére.
( H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Igazgatóságának Ügyfélszolgálatán személyesen ügyfélfogadási időben vagy telefonon a (36 1) 327-4445 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.

Zenei Szakmai Kollégiuma

Megjelentetés dátuma: 2010. április 7.

Frissítve: