A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A ZENEI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET

Bartók Béla művei lemezkiadásának előkészítésére és folytatására, amelyre meghívja a

Bartók Új Sorozat Alapítványt.

A kiadás előkészítésére és folytatására, az NKA Bizottsága döntése értelmében 2009. évben 40 millió Ft-ra lehet pályázni.

Altéma kódszáma: 1431

A pályázathoz csatolni kell:

 • a lemezsorozat további szakmai tervezetét és a megvalósítás 2009. évre lebontott részletezését,
 • a sorozat licenc-felvételeinek kiadói hozzájárulását,
 • a tervezett felvételek előadói kiválasztásának szempontjait,
 • az átfogó költségvetési tervet,
 • a terjesztési tervet.

A megpályázható támogatás összege: 40 000 000 Ft

Támogatás igényelhető:

– a hangfelvételhez kapcsolódó költségekre:

 • előadói honorárium,
 • jogdíjak,
 • licenc-díjak,
 • stúdió- és montírozási költségek,
 • archív felvételek digitális felújítása,
 • hanghordozók gyártási-, anyag- és csomagolási költségei

– a lemezkísérő füzet költségeire:

 • ismertető szöveg szerkesztői, szerzői és fordítói honoráriuma,
 • fotók honoráriuma vagy jogdíja,
 • nyomdai anyagok előkészítési, gyártási és anyagköltségei,

– reklám-, propaganda- és terjesztési költségekre.

A támogatási összeg 5%-a rezsi átalányként nem számolható el.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. október 22-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Zenei Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. október 13.

Frissítve: