Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégiuma


Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy az adatlap kitöltése előtt szíveskedjenek elolvasni a teljes pályázati felhívást!

NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Városi zenei koncepciók kidolgozásának támogatása. Olyan helyzetértékelésből, rövid-, közép- és hosszútávú célok meghatározásából, a célokhoz vezető stratégiából álló, a lehető legszélesebb helyi szakmai és civil közeg bevonásával elkészülő városi zenei koncepciók kidolgozásának segítése, amelyek az adott település önkormányzatának támogatását is bírják, és reális esély mutatkozik a megfogalmazott tervek lépcsőzetes megvalósítására
Pályázók köre: Magyarorszgái székhelyű önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek. Amennyiben nem az önkormányzat a pályázó, úgy szükséges a pályázathoz kapcsolódó együttműködési szándék rögzítése. Magánszemély nem pályázhat. A 2017. évben a 779145 altémában támogatást nyert szervezet nem nyújthat be pályázatot.
Nevezési díj: 10.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát
Tervezett keretösszeg: 10.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: 1.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 779145/114
Megvalósítás időtartama: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Benyújtási határidő: 2020. november 24., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2020. október 1.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 779145/114 altémában
A könnyűzenével hosszabb ideje, rendszeresen foglalkozó nyomtatott és online médiumok – közte szakmai blogok – támogatása annak érdekében, hogy a hazai könnyűzene megfelelő fórumokhoz juthasson. A Kollégium olyan, legalább egy éve, folyamatosan megjelenő/frissülő önálló médiumokat vagy más médiumok mellékleteit/rovatait kívánja támogatni, amelyek önálló, saját készítésű, első közlésű cikkekben, cikksorozatokban, online videó anyagokban a magyar könnyűzenével foglalkoznak, és vállalják, hogy a támogatás ideje alatt helyet biztosítanak a Hangfoglaló Program egyes alprogramjainak, eseményeinek és a résztvevőinek bemutatására is. A pályázatnak nem célja a korábban megjelenő, de az elmúlt egy évben nem működő médiumok újraindításának elősegítése. Ugyanakkor a 2020-as vírushelyzetre való tekintettel a Kollégium a „legalább egy éve, folyamatosan megjelenő/frissülő” kitételt 2020. március előtti időszakra vonatkozóan veszi figyelembe, amennyiben a médium 2020. márciusa után is legalább alkalmanként frissült
Pályázók köre: magyarországi székhelyű, a működéshez szükséges hatósági engedélyekkel rendelkező nyomtatott és internetes médiumok (jogi személyek, nem önálló jogi személy esetében annak fenntartója, magánszemélyek, egyéni vállalkozók).
Nevezési díj: igényelt támogatás 1%-a, amely magában foglalja a 27% Áfát
Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 2.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 779134/117
Megvalósítás időtartama: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Benyújtási határidő: 2020. november 24., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2020. október 21.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 779134/117 altémában
A magyar nyelvű dalok megőrzésének, megismertetésének, értelmezésének támogatása, a magyar nyelvű dalszerzés kultúrájának támogatása, a magyar nyelvű dalok népszerűsítése, bemutatásuk elősegítése, ezáltal a magyar nyelvű dalok elismertségének és értékének növelése.
Pályázók köre: Olyan könnyűzenével, rendezvényszervezéssel vagy kifejezetten a magyar nyelvvel foglalkozó jogi személyiséggel rendelkező cégek, egyéni vállalkozók, társadalmi szervezetek, közintézmények és magánszemélyek, akik a Kollégium által megfogalmazott célok elérése érdekében a Hangfoglaló Program hetedik évadában (2020/2021) kívánják megvalósítani projektjeiket.
Nevezési díj: 10.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát
Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: max. 2.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 779108/118
Megvalósítás időtartama: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Benyújtási határidő: 2020. november 24., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2020. október 21.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 779108/118 altémában
A Hangfoglaló Program Nemzetközi Piacra Lépést Támogató Alprogramjának részeként a könnyűzenei menedzsment iránt érdeklődő, de nemzetközi gyakorlattal még nem rendelkezők számára, 2021-ben zajló, három európai, könnyűzenei showcase fesztiválon való, a HOTS exportiroda szervezésében megvalósuló csoportos részvétel támogatása. A részvétel a pandémiás időszakra való tekintettel, amennyiben az események online térben valósulnának meg, online konferenciákon, képzéseken való részvétellel helyettesíthető a HOTS exportirodával egyeztetve.
Pályázók köre: A magyar előadókat a nemzetközi piacokon segítő kezdő vagy leendő menedzserek, mint magánszemélyek, egyéni vállalkozók, vagy jogi személyek, akik legalább középfokú végzettséggel és angol nyelvtudással rendelkeznek. Előny, de nem feltétel a könnyűzenében szerzett jártasság, esetleg ilyen képzésben való részvétel, aktív zenészi, menedzseri gyakorlat. A pályázaton nem vehetnek részt, akik 2020. évre kiírt pályázaton a 779123/96-as altémában támogatásban részesültek.
Nevezési díj: 5.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát
Tervezett keretösszeg: 1.500.000 Ft
Igényelhető támogatás: pályázónkénti, egységes támogatás összege 150.000 Ft
Altéma kódszáma: 779123/119
Megvalósítás időtartama: 2021. január 1. – 2021. december 31.
Benyújtási határidő: 2020. november 24., éjfél
Megjelentetés dátuma: 2020. október 22.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 779123/119 altémában

MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Hangfoglaló Program Magyar Könnyűzenei Örökség Megőrzését Támogató Alprogram szakmai programjainak megvalósítása: a már elindult kutatások és adatbázis-építés folytatása; a Poptörténeti Emlékpont-hálózat fejlesztése; a könnyűzene múltjával foglalkozó talkshow-sorozatok folytatása; tárgyi emlékek gyűjtése és bemutatása; kapcsolódó kutatások, konferenciák szervezése és lebonyolítása; publikációk és könyvek megjelentetése; az alprogramhoz kapcsolódó egyéb szakmai rendezvények megvalósítása
Pályázók köre: Öröm a Zene Nonprofit Kft.
Nevezési díj: 10.000 Ft, amely magában foglalja a 27% Áfát
Tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft
Igényelhető támogatás: 30.000.000 Ft
Altéma kódszáma: 779137/122
Megvalósítás időtartama: 2021. január 1.– 2021. december 31.
Benyújtási határidő: 2020. november 24. éjfél
Megjelentetés dátuma: 2020. november 17.
Információk:

Kitöltési útmutató
Pályázati felhívás teljes szövege

Adatlap kitöltés a 779137/122 altémában