Átláthatósági nyilatkozat


Tisztelt Támogatott!

Tájékoztatjuk, hogy 2014. január 1-jével módosult az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény költségvetési támogatásokra vonatkozó fejezete.

Az Áht. 50. § (1) bekezdése alapján költségvetési támogatás abban az esetben biztosítható, ha a támogatási igény benyújtója – jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén – átlátható szervezetnek minősül. Az Áht. 55. §-a előírja, hogy e feltétel ellenőrzése céljából a támogató, illetve a nevében eljáró szervezet a támogatás folyósításától számított öt évig a támogatott nyilatkozata alapján kezeli az ott meghatározott adatokat.

Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás költségvetési támogatásnak minősül, ezért a fenti jogszabályhelynek való megfelelés érdekében egy ún. átláthatósági nyilatkozatot kell bekérnünk. A nyilatkozatot, illetve az ahhoz kapcsolódó kitöltési segédletet a hivatkozásokra kattintva töltheti le.

A nyilatkozat a támogatási szerződés mellékleteként (egy példányban) postai úton megküldésre kerül minden támogatott szervezet részére.

Kérjük, hogy az átláthatósági nyilatkozatot cégszerűen aláírva, postai úton az aláírt támogatási szerződéssel együtt – a szerződés kézhezvételétől számított 30 napon belül – küldje meg Igazgatóságunk postacímére (1389 Budapest, Pf. 128.).

Tájékoztatjuk, hogy a nyilatkozat visszaérkezéséig támogatás folyósítására nem kerülhet sor.