Gazdasági-pénzügyi ügyintézői állás


Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
NKA Gazdasági Osztály

gazdasági-pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.

A munkakörbe tartozó járó lényeges feladatok:
A pályázati keretnyilvántartás naprakész vezetése, banki könyvelés naprakész
vezetése. A beszámoló készítésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés, Mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Központi költségvetési szervnél szerzett gyakorlat – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, államháztartási szakon szerzett mérlegképes könyvelői képesítés,
 • Alapnál, központi költségvetési intézménynél, beszámoló készítésben és mérlegjelentésben szerzett – legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 • Kulturális területen szerzett tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű együttműködő készség, nagyfokú precizitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló bizonyítványok fénymásolatai,
 • Szakmai önéletrajz, motivációs levél,
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • alkalmazás esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 25.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága címére történő megküldésével (1388 Pf.: 82 Budapest). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37734/14, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági-pénzügyi ügyintéző.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok alapján a legalkalmasabbnak minősülő jelöltekkel szóbeli elbeszélgetést folytat le a bizottság, a döntést a főigazgató hozza meg.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.nka.hu; www.kormany.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
www.nka.hu címen érhető el.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nka.hu honlapon szerezhet.