Közlemény


Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) ezúton felhívja szíves figyelmüket, hogy – a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény figyelembevételével –a 2020. november 4-én megvalósítási időszakban lévő vagy ezt követően létrejött támogatási jogviszonyokban meghatározott támogatott tevékenység megvalósítási időtartama – és ezzel összefüggésben a beszámolási határideje – a jogszabály erejénél fogva automatikusan meghosszabbodik. Az elszámolási határidő minden érintett Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat esetén egységesen 2022. június 30-ra módosul.

 A bekövetkező változások miatt nem szükséges a támogatott tevékenység megvalósítási időtartamának vagy beszámolási határidejének hosszabbítására vonatkozóan módosítási kérelmet benyújtaniuk.  

A már megvalósult támogatási programok esetén kérjük, hogy szakmai beszámolójukat és pénzügyi elszámolásukat szíveskedjenek mielőbb benyújtani a Támogatáskezelő részére. 

Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi elszámolást alátámasztó dokumentumok (pl. számlák) teljesítési időtartamának összhangban kell lennie a szakmai beszámolóban szereplő megvalósított támogatott tevékenység időtartamával.

A fentiek alapján a módosult határidőkről a pályázatkezelő rendszerben tudnak tájékozódni, arról külön értesítés nem kerül kiküldésre.

A támogatott tevékenységet érintő egyéb változással kapcsolatban továbbra is lehetőség van módosítási kérelem benyújtására. Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott kollégiumi támogatások esetén a támogatási cél módosítására nincs lehetőség.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a megvalósítási, beszámolási határidők meghosszabbodása a kizárólag működési célú támogatásokra nem vonatkozik. 

Alkotói támogatások esetén egyszerre kettő vagy több alkotói támogatás nem lehet folyamatban, ebből kifolyólag azon pályázók, akiknek elszámolatlan alkotói támogatásuk van, új alkotói támogatásra nem pályázhatnak/ az elszámolás elfogadásáig támogatási összeg kiutalása nem valósulhat meg.

Folyóirat támogatás esetén, a következő évi támogatás kiutalási feltétele, az előző évi folyóirat támogatás pénzügyi elszámolásának teljeskörű elfogadása.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy azon Kedvezményezettek, akik a 2018. vagy a 2019. évben hozott döntés alapján megítélt támogatásukkal nem számoltak el – a 2018. – 2019.évi támogatást megítélő kollégiumhoz, ugyanarra az altémára – nem nyújthatnak be új pályázatot.