Közlemény


Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának ülése-2021. január 26.

Megtartotta idei első bizottsági ülését a Nemzeti Kulturális Alap. A napirendi pontokat megelőzve, Lőrinczy György leköszönő alelnök személyes szavakkal búcsúzott és köszönte meg a bizottsági tagoknak a szakmai munkát és támogatást, míg Bús Balázs – aki 2021. január 1-től tölti be ezt a tisztséget –, üdvözölte a grémiumot és levezette az ülést. Lőrinczy György a továbbiakban tanácsadóként segíti az Alap munkáját.

A fórum – többek között – elfogadta a testület 2020. évi beszámolóját, és javaslatot tett a testület 2021. évi munkatervének jóváhagyására, valamint a tisztújítást követően, a szakmai kollégiumok vezetőinek kinevezésre. A Bizottság megállapította, hogy minden feltétel adott, hogy az új szakmai kollégiumok minél hamarabb megkezdhessék munkájukat.

A testület döntött arról is, hogy az NKA 2021. évi címzett kereteinek módosításával, 88 millió forint biztosításával, lehetővé teszi a szervezet által támogatott folyóiratok lapszámainak beszerzését és eljuttatását hazai és határon túli könyvtárak részére.

A Bizottság – Bús Balázs javaslatára -megkezdte a három éves folyóirattámogatási konstrukció előkészítését az éven túli kötelezettségvállalás meghatározásával. A pályázati program kialakítása folyamatban van, a konkrét kiírások az egyéb kormányzati források figyelembevételével fogják elnyerni végleges formájukat.

Budapest, 2021. 01. 26.