A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága Elnökének sajtótájékoztatója


Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának Elnöke 2011. január 25-én, az NKA Igazgatósága Székházának épületében sajtótájékoztatót tartott az elmúlt félév eseményeiről. Az elnöksége alatt eltelt időszak egyik legfontosabb előrelépésének tartja, hogy elkészültek és elfogadásra kerültek a Bizottság és a Szakmai Kollégium középtávú stratégiái, amelyek az NKA portálján olvashatóak. Kiemelt jelentőségűnek tartotta még, hogy az NKA törvényének 2010. december 24-i módosítása lehetővé teszi az év közben átvett pénzeszközök rugalmasabb felhasználását, az átvétel kapcsán az átadó egyes méltányolható igényeinek figyelembevételével, valamint az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető az előző évek kötelezettség vállalásainak fedezeteként. A Magyar Szak- és Szépirodalmi Szerzők és Kiadók Reprográfiai Egyesülete és a Nemzeti Kulturális Alap közötti együttműködés eredményeként az Egyesület a 2011. évben 30-30 millió Ft támogatást ad át az NKA Ismeretterjesztési és Környezetkultúra, valamint a Szépirodalmi Szakmai Kollégiumok szépirodalmi művek, tudományos, ismeretterjesztő és szakkönyvek szerzőinek alkotói támogatásként nyílt pályázat kiírására.

Tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy a Nemzeti Kulturális Alap 2011. január 14-én, 10 órai kezdettel tartotta tisztújítási rendezvényét az NKA Igazgatósága Székházának Aulájában, és az eseményen a megbízási okiratokat, illetve a köszönő leveleket Dr. Réthelyi Miklós, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium minisztere adta át a jelenlévőknek. Ezután ismertette az NKA Szakmai Kollégiumainak a Bizottság által elfogadott 2011. évi pénzügyi kereteit, a kollégiumok stratégiájához kapcsolódó többletigényeket, valamint a címzett támogatási összegeket. Végezetül átadta a szót Császtvay Tündének, a Márai Tényirodalmi Ideiglenes és Dr. Szörényi Lászlónak, a Márai Irodalmi Ideiglenes Kollégiumok meghívott vezetőinek.

A kollégiumok vezetői elmondták, hogy 2011. január 20-án tartották alakuló ülésüket, és az első pályázati felhívás megjelenése hamarosan várható. A Márai-program I. részprogramja a hazai és a határon túli könyvtárak könyvállományának gyarapítása, melynek célkitűzése a programban résztvevő könyvtárak könyvállományának gyarapításával a nemzeti kultúra szempontjából jelentős művekhez való hozzáférési lehetőségek javítása, bővítése. A kedvezményezettek köre a NEFMI Közgyűjteményi Főosztálya, az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának és az Informatikai és Könyvtári Szövetség, valamint a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által egyeztetett javaslat alapján a programban résztvevő hazai és határon túli közkönyvtárak. A kollégiumok feladatai többek között a könyvlistákat kezelő informatikai felülettel kapcsolatos szakmai igény, elvárás megfogalmazása, kialakításában részvétel, a végleges felület jóváhagyása, valamint az ún. nemzeti minimum könyvcímek meghatározása.

Budapest, 2011. január 25.