A Nemzeti Kulturális Alap új iránya


A Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöki tisztségét 2011. október 16-tól L. Simon László tölti be. Az új elnököt Dr. Réthelyi Miklós nemzeti erőforrás miniszter mutatta be hivatalosan a Bizottság 2011. október 20-i ülésén. Miniszter úr bevezető mondataiban hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Kulturális Alap kiemelt szerepet tölt be a magyar kultúra támogatásában, fontos szervezet az összmagyarság kultúrájának megőrzése, fejlesztése tekintetében. Az elmúlt félév magyar EU-elnökség sikeréhez teljes mértékben hozzájárultak a különböző rendezvényeket kísérő kulturális programok, ezért nagyon fontos, hogy jelen pénzügyi-gazdasági nehéz körülmények között továbbra is megőrizzük a kultúra megkerülhetetlen létét. Az ország átrendezése, gazdaságosabbá tétele jelenleg is zajlik, amely folyamat a Nemzeti Kulturális Alapnak is új irányt szab, és e feladat megvalósítására L. Simon László úr személyében biztosítékot lát.Dr. Réthelyi Miklós miniszter úr és L. Simon László elnök úr 2011. október 25-én 9.30 órai kezdettel sajtóreggelit tartott az NKA Igazgatóságának Székházában, ahol a Nemzeti Kulturális Alap működésének új irányairól, átszervezésének fontosabb lépéseiről tájékoztatták a sajtó megjelent képviselőit.Fotó: Papp Ágoston


Miniszter úr a tájékoztatón kiemelte: az NKA keretösszege nem fog csökkeni a következő évben, sőt növekedés várható. A különböző pénzforrásokat össze kell hangolni, hiszen az Alap az ország kulturális életének mozgatója.L. Simon László elnök úr elmondta, hogy a jelenlegi rendszer átszervezése szakmai és költségvetési szempontok alapján történik. A mostani 17 állandó és 2 ideiglenes kollégium helyett 9 állandó kollégium működtetését javasolják, melyek az alábbiak: Könyvkiadás Kollégiuma, Folyóirat-kiadás Kollégiuma, Előadó-művészet Kollégiuma, Vizuális Művészetek Kollégiuma, Közgyűjtemények Kollégiuma, Közművelődés és Népművészet Kollégiuma, Kulturális Fesztiválok Kollégiuma, Szépirodalmi és Ismeretterjesztés Kollégiuma, valamint az Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma.Költségvetési szempontok tekintetében a működési kiadások csökkenése, a kollégiumok, valamint a kurátorok számának csökkentésével érhető el. A tiszteletdíjban részesülő kurátorok száma 150-ről 72-re csökken, ezzel több mint 30 millió forint takarítható meg, amely különböző pályázati forrásokhoz csoportosítható át.A Bizottság elnöke kiemelte azt is: „fontos célunk, hogy újra divat, polgári erény legyen a kultúra támogatása”. Ezért – folytatta – szeretnénk megteremteni, hogy magánszemélyek, gazdasági társaságok az NKA-n keresztül úgy támogathassák a nemzeti kultúrát, hogy közben a támogatás erejéig adókezdeményben részesülhessenek. A későbbiek folyamán “ad hoc” kollégiumok létesülhetnek a befolyt összeg pályázati úton való szétosztására.Fotó: Papp Ágoston