Az NKA Filmművészet Kollégiuma közleménye


Az NKA Filmművészet Kollégiuma augusztus 10-i ülésén – melyen jelen volt a kollégium valamennyi tagja: Lajos Tamás (elnök), Bakos Edit, Bálint Péter, Jelenczki István, Mikulás Ferenc és M. Tóth Géza, valamint a Bizottság részéről a területért felelős Pécsi Györgyi – a 2017. június 2-án meghirdetett nyílt pályázat két altémájában született döntés.

„A magyar filmművészettel foglalkozó szervezetek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítása” felhívásra három szervezet pályázott, mindegyike megkapta az igényelt, számlával igazoltan befizetett tagdíjra a támogatást, összesen 638.600 Ft-ot.

A másik, „Az „art” mozik szakmai programjainak (magyar „art”- besorolású filmek, összeállított sorozatok, életműsorozatok, tematikus sorozatok, filmhetek, nemzeti filmnapok) és a programok promóciójának támogatására, az „art” mozik programjainak és közönségkapcsolatainak javítása érdekében” célkitűzésű kiírásra 21 db pályázat érkezett közel 30 millió Ft-os igénnyel. A kollégium valamennyi pályamű megvalósulását támogatta – megemelve az eredetileg rendelkezésre álló 24 millió Ft-os keretösszeget – 27.137.435 Ft-ra.

A Kollégium azt állapította meg, hogy miután az art mozik támogatását célzó felhívásban a maximálisan adható 1,5 millió Ft-os támogatást az indulókeret szűkössége miatt mozikra és nem art termekre írta ki, a megítélt összegeknél nem tudtak kellő mértékben differenciálni az egy vagy több (2-3-5) art termet működtető mozik között. A következő, az art mozik szakmai programjának támogatását célzó pályázati felhívásban érvényesíteni kívánják ezt a tapasztalatot.

Egyhangú döntés született arról, hogy a Kollégium meghívásos keretének összegét és egyedi keretének egy részét a fenti pályázatok elbírálása után fennmaradó nyílt pályázati keretbe csoportosítja át.

A testület tagjai megállapodtak a 2017. II. félévre tervezett pályázati kiírásokról is. Ennek értelmében filmes fesztiválok és workshopok megrendezését, filmklubok és gyakorlóhelyek szakmai tevékenységét, egyetemi vizsgafilmek elkészítését, valamint art mozik infrastrukturális fejlesztését tervezik támogatni.