Az NKA Örökségvédelem Kollégiuma közleménye


Az NKA Örökségvédelem Kollégiuma 2017. július 27-én tartott ülésének döntéseiről

Az Örökségvédelem Kollégiuma 2016. december 9-én meghirdetett nyílt pályázatának két altémájában született döntés a július 27-i ülésen.

A Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatása” felhívásra közel 351 millió Ft vissza nem térítendő támogatást igényelt az 54 pályázó, melyek közül 4 érvénytelen volt. A testület 149.900.000 Ft összeggel 42 pályázat megvalósulását támogatja.

A „Veszélyeztetett helyzetű épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatása” felhívásra 17 pályázat érkezett (melyek közül 1 érvénytelen volt), mintegy 89 millió Ft vissza nem térítendő támogatási igénnyel. A testület 11 pályázat megvalósulását összesen 31.500.000 Ft összeggel támogatja. További 3 pályázatot pedig egyedi kategóriába sorolt át, részükre összesen 7.500.000 Ft-ot szavazott meg a testület.

Mint ismeretes, az Örökségvédelem Kollégiuma a döntések meghozatala előtt szakértői véleményt kér ki arra vonatkozóan, hogy valóban indokolt-e a pályázatban megjelölt támogatási igény és azt reálisan tükrözi-e a benyújtott költségvetés. A szakértővel kötött szerződés 2016. december 31-én lejárt. Miután az NKA Igazgatósága 2017 januárjában beolvadt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőbe, a szakértő kiválasztása közbeszerzési eljárás keretében zajlott. A nyertes cég 2017 júniusában kezdte meg munkáját, emiatt az áprilisra tervezett döntést mostanáig halasztani kellett.

A kollégium úgy ítélte meg, a pályázók többsége jól felkészült, reális dokumentációt nyújtott be, ugyanakkor egyes esetekben a pályázatok gondosabb előkészítést igényeltek volna. A kollégium felhívja a jövőbeni pályázókat, fokozottan figyeljenek arra, hogy a benyújtandó költségvetés kellően részletes, a tervvel harmonizáló legyen, valamint reális összegeket tartalmazzon.

A testület a rendelkezésére álló keret szűkössége miatt elsősorban azokat a pályázatokat támogatta, amelyek megvalósítására más forrás nem, vagy csak minimális mértékben áll rendelkezésre.

A kollégium tagjai úgy vélik, a pályázóknak nyújtott támogatás sok esetben további források mozgósítását teszi lehetővé, ezért mindkét pályázati témát továbbra is fenn kívánják tartani.

A testület jegyzőkönyvileg mondott köszönetet a döntés előkészítésében végzett gyors és alapos munkájáért a Parler Építész és Restaurátorművész szakértő cégnek.

NKA Igazgatósága
Örökségvédelem Kollégiuma

Budapest, 2017. augusztus 16.