Az NKA Színházművészet Kollégiuma közleménye


Az NKA Színházművészet Kollégiuma 2018. május 3-án megtartotta a 2018-as év tavaszi ülését, ahol döntött a 2018/19-es évadra szóló, 5 témakörre érkezett 538 db pályázatról, valamint az egyedi (12 db) és meghívásos (3 db) pályázatokról.

A rendelkezésre álló 264 millió Ft-tal szemben hatszoros volt a támogatási igény.

A Kollégium mindenkor figyelt a szakmai tartalomra, de vizsgálta a költségvetés realitását és azt is, hogy lehetőleg a színházzal kevésbé ellátott területeken is megjelenjenek a produktumok.

A Kollégium tagjai igyekeztek úgy dönteni, hogy a megítélt összeg „látható” legyen a program egésze szempontjából, vagyis a teljes költségvetéshez képest is érzékelhető legyen a támogatás.

Több esetben felmerült, hogy a pályázó nem a megfelelő altémába adta be támogatási igényét, így értelemszerűen hátrányba került azokkal szemben, akik megfelelően pályáztak.

Tekintettel arra, hogy ebben az évben internetes és nyomtatott laptámogatásra nem írt ki pályázatot a Kollégium, az igényeket az egyedi pályázati kereten belül bírálta el.

A grémium döntése alapján az új produkciók témakörébe érkezett 227 db műre (kérés összesen: 592 563 989 Ft) 100 millió Ft-ot, a Magyarországon történő forgalmazásra, továbbjátszásra, hazai vendégjátszásra, belföldi koprodukciók megvalósítására érkezett 121 db műre (kérés összesen: 248 394 268 Ft) 27 millió Ft-ot, a nemzetközi szakmai kapcsolatok, együttműködések, vendégjátékok és workshopok megvalósítására érkezett 100 db műre (kérés összesen: 162 377 392 Ft) 30 millió Ft-ot, a magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenységének megvalósítására érkezett 61 db műre (kérés összesen: 95 037 096 Ft) 42 millió Ft-ot, a fogyatékkal élők számára és/vagy részvételével megvalósuló programokra érkezett 29 db műre (kérés összesen 23 492 193 Ft) 8 millió Ft-ot ítélt oda.

Az igények és a lehetőségek nagy különbsége miatt a Kollégium több, támogatásra érdemes pályázatot halasztott kategóriába tett, amelyek előreláthatólag a közeljövőben a Kollégiumhoz érkező pénzekből kapják meg a megítélt támogatást. Egyúttal a tagok felvetették, hogy a legközelebbi felhívás megjelentetése előtt újra kell gondolni az ott szereplő altémákat, feltételeket, preferenciákat.