Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága NKA Ellenőrzési Osztály ellenőr


Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
NKA Ellenőrzési Osztály
ellenőr

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Közreműködés a stratégiai és éves helyszíni pályázói ellenőrzési tervek kialakításában; a jóváhagyott tervek alapján helyszíni pályázói pénzügyi és teljesítményvizsgálatok végrehajtása, ellenőrzési jelentések elkészítése; statisztikák és elemzések készítése; közreműködés az osztály kockázatelemzési és kockázatkezelési tevékenységében; közreműködés az éves beszámolók elkészítésében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 37/2008. (XII. 31.) OKM rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, (közgazdasági, jogi vagy pénzügyi-számviteli),
 • ellenőrzési, közgazdasági, pénzügyi-számviteli területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar vagy EGT állampolgár,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes oklevél, adótanácsadói végzettség, pályázatkezelési rendszerek ismerete,
 • Pályázatkezelési tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló munkavégzés, problémamegoldó képesség, rendszerszemléletű gondolkodás, csapatszellem,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Mobilitás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes önéletrajz, kézzel írott motivációs levél, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló feladóvevény, nyilatkozat arról, hogy a felvételi eljárásban résztvevők a pályázó anyagát megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2014. október 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága címére történő megküldésével (1388 Budapest, Pf. 82 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 98815/14 , valamint a munkakör megnevezését: ellenőr.
 • Elektronikus úton Knap Vilmosné részére a ello@nka.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Minden esetben visszajelzést adunk, a megfelelő és esélyes pályázókat személyes meghallgatásra behívjuk. A kiválasztásról az osztály vezetőjének javaslata alapján a főigazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. október 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
NKA Portál – 2014. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
Az NKA Portálon elérhető.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nka.hu honlapon szerezhet.