OKTÓBER 12.


OKTÓBER 12. 10:00 (regisztráció 09:30-tól)

Aquincumi Múzeum és Régészeti Park

MÚLTUNK JÖVŐJE JELEN IDŐBEN – EREDMÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK – KONFERENCIA

(az Örökségvédelem Kollégiumának programja)

TERVEZETT PROGRAM:
9.30-10.00     
Érkezés, regisztráció, büfé

Levezető elnök: Deme Péter

10.00 – 10.15
Farbaky Péter
főigazgató, BTM: Köszöntő
Tuzson Bence államtitkár, Miniszterelnökség: Megnyitó

10.15 – 12.30  A múltról és az eredményekről
Perlik Pál: Az új kollégium létrehozásának körülményeiről
Erő Zoltán: Az alakuláskori (2004) szempontrendszer
Baracza Szabolcs: Egy kegykép újjáéledésének titkai a torbágyi templomban
Kovács Lajos – Kelemen Bálint: Az értékmentés és veszélyelhárítás évtizede Szádváron
Maszlavér Imre: A Balogh-Eszterházy kastély felújításának története
Jakab Attila: A Sopron, Templom u. 3. lakóház felújítása – Handler Nándor építészete a 19. század végén
Stubán Zoltán: Történelmi emlékhelyek megőrzése a Bakonyerdő Zrt.-nél
Láng Orsolya: Az Enyvfőző Háztól a Mithras szentélyig. 14 év régészeti kutatásai és műemléki helyreállításai az NKA támogatásával az aquincumi polgárváros területén
Ritoók Ágnes – Szőke Béla Miklós: Vágyálmok és valóság (Zalavár)
Ringer István: I. Rákóczi György sárospataki ágyúöntő műhelye – a feltárástól a bemutatásig
Kovács Olivér: Az ismeretterjesztés rögös útja; fenntartás és fejlesztés a műemlékem.hu portál esetében

12.30 – 14.00  Ebédszünet, emléktábla avatása a Symphorus mithraeum-nál. Avató beszédet mond Latorcai Csaba államtitkár, EMMI

Levezető elnök: Vukoszávlyev Zorán

14.00 – 16.30  Hogyan tovább?

Földváry Gábor István miniszteri biztos: Az örökségvédelem irányai
Virág Zsolt miniszteri biztos: A Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram
Varga Mariann mb. igazgató (MMA-MÉM): Előzetes tájékoztatás a Magyar Építészeti Múzeum és Műemléki Dokumentációs Központról
Fejérdy Tamás tiszteletbeli elnök, ICOMOS MNB: Kulturális örökségvédelmi szakmai fejlesztési program
Deme Péter: Az NKA Örökségvédelem Kollégiuma – hogyan tovább?

Hozzászólások, vita

Zárszó, Nagy Gergely