A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA CÍMZETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA CÍMZETT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban KELLO).

Pályázati cél: A nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett értékes könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása, megismertetése. Ennek érdekében a KELLO fogadja az NKA Könyvkiadás Kollégiuma felhívására a könyvkiadók által történő regisztrálást könyveikkel, amelynek célja, hogy a Kollégium a kiadók által felajánlott könyvek közül kiválassza azt az 500 címet (250 szépirodalmi, 250 tényirodalmi), amely felkerül a Márai VIII. listára. A Kollégium által később megnevezett könyvtárak a meghatározott keretük összegéig rendelhetnek könyveket.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A támogatás forrása: a 2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről, LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 100.000.000 Ft címzett keret

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Altéma kódszáma: 203110/343

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2018. április 5.–2018. december 19.

Finanszírozás módja:

A költségvetési támogatás folyósítására a támogatási szerződésben meghatározott módon és ütemezésben támogatási előlegként, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 10.000 Ft-ot, amely magában foglalja a 27% áfát, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

A KELLO-val szemben elvárt követelmények:

Rendelkezzen olyan webes felülettel, amely alkalmas a Márai VIII. listára feljelentkező kiadók könyveinek regisztrálására, a kurátorok könyvjelöléseinek kezelésére, a könyvtárak rendelésének fogadására és a statisztikai adatok szolgáltatására az alábbiak szerint:

a) A kiadók könyveinek regisztrálását kezelő felülettel szemben elvárt minimum követelmény:

Kiadói adatok:

 • A kiadó neve, a kiadót működtető szerv/vállalkozás neve székhelye, elérhetősége, adószáma.
 • A megjelenési év, kiadásra vonatkozó adatok (hányadik kiadás, utánnyomás, bővített kiadás, javított kiadás) terjedelem, sorozat része-e a könyv, a szerző neve, a felajánlott példányszám (minimum 100), ajánlott ár (legfeljebb a kiskereskedelmi ár 75%-a lehet).
 • Az ajánlott ár a határon túli kiadók által felajánlott könyvek esetében a felajánlás napján, a Magyar Nemzeti Bank középárfolyamán átszámított forintra váltott bolti ár legfeljebb 75%-a lehet.
 • ISBN szám (sorozatok esetében ISSN szám is), kiadói recenzió, a megjelentetés nyelve, a megjelenési forma (könyv – hangoskönyv), a tartalom minősítése.
 • A felület biztosítson lehetőséget a könyvkiadók részére, hogy megtehessék nyilatkozatukat arról, hogy a felajánlott kiadványok megjelentetésére az NKA-tól részesültek-e támogatásban.

A KELLO fogadja a könyvkiadóktól elektronikus úton, a marai@kello.hu címre érkező – a törvényes képviselő által aláírt –nyilatkozatokat arról, hogy a Márai VIII. listára jelölt kiadványok megjelentetésére részesültek-e az NKA-tól támogatásban. A KELLO a nyilatkozatokat a kiadó neve szerinti alfabetikus sorrendben rendszerezve, szkennelt formátumban eljuttatja az EMET NKA Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) részére, legkésőbb 2018. május 15-ig.

A KELLO excel táblázatot készít a Márai VIII. listára felajánlott könyvekről a következő adatokkal: kiadó neve, a mű szerzője/szerzői, a mű címe, a megjelentetés éve, a kiadvány ISBN és/vagy ISSN száma, valamint részesült-e a kiadvány NKA támogatásban. A táblázatot a nora.zielbauer@emet.gov.hu címre kell elküldeni, 2018. május 31-ig.

A Könyvkiadás Kollégiumához ajánlott könyvek esetében a KELLO köteles a kiadók számára biztosítani a lehetőséget, hogy a következő alfejezetek közül választhassanak:

 • általános jellegű (szótár, útikönyv stb.)
 • társadalomtudomány
 • természettudomány
 • gyermekkönyv
 • ifjúsági könyv
 • egyéb

illetve a szépirodalmi könyvek esetében:

 • líra
 • dráma
 • próza, epika
 • külföldi szépirodalom
 • gyerekkönyv
 • ifjúsági könyv
 • esszé, kritika
 • egyéb

b) A kollégiumi igényeket kiszolgáló felülettel szemben elvárt minimum követelmény:

 • adjon lehetőséget a programban érintett Könyvkiadás Kollégiuma valamennyi tagjának egyidejű hozzáférésére,
 • biztosítsa a kiadói felületen keresztül betöltött adatok elérését a kollégium tagjai számára,
 • biztosítson könnyű, felhasználónév és jelszó megadásával elérhető felületet a kollégiumi tagok javaslatainak megtételéhez,
 • legyen képes a rendszer a megszakításokkal végzett az értékelői, javaslattételi munka adatainak tárolására, a javaslatok korrekt kezelésére,
 • a felület legyen képes az egyes javaslatok, majd a Kollégium döntésének kezelésére (a kollégiumi tag megnevezése, jelölés a Márai VIII. listára, a kollégiumi végleges Márai VIII. lista kijelölése),
 • a program működjön különböző felhasználói-böngésző platformokon egyaránt jó hatásfokkal, a jelölési munka során ne kelljen egyes lépéseket újra elismételni,
 • a jelölő kollégiumi tagnak módja legyen a jelöléséhez szükséges szűréseket elvégezni,
 • biztosítsa a Márai VIII. listára javasolt könyvek kiemelését, a javasolt könyvek szavazatainak nagysága szerinti sorrendbe állítását,
 • alkalmas legyen a belépési kódok, azonosítók karbantartására, amely a KELLO feladata.

c) A programban résztvevő könyvtárak rendelési felületével szemben elvárt minimum követelmény:

 • a végleges Márai VIII. lista csak az érintett könyvtárak számára legyen elérhető elektronikus formában,
 • a felület biztosítson lehetőséget a Márai VIII. listára kerülő könyv és hangoskönyv dokumentumok megrendelésére és a hozzájuk csatlakozó bibliográfiai adatok elektronikus letöltésére,
 • biztosítson lehetőséget a könyvtárak számára, hogy a Márai VIII. lista tartalmáról online felületen tájékozódhassanak vagy a számukra kedvezőbb formában (XML/USMARC) kapjanak folyamatos tájékozódási lehetőséget,
 • a kapcsolattartás elektronikus formája esetén minden munkafolyamat ellátása elektronikusan legyen biztosított,
 • a rendszer legyen alkalmas az egyes könyvtárak azonosítására, a rendelkezésükre álló dokumentumbeszerzési keretösszeg pontos, naprakész vezetésére, az aktuális vásárlási kerete állásáról,
 • az informatikai rendszer könyvtári felülete biztosítson lehetőséget adott megrendelés esetében a rendelési állapot megtekintésére az egyes dokumentumok vonatkozásában is, valamint adjon lehetőséget a könyvtárak által megrendelt könyvek KELLO általi teljesítés utáni visszaigazolására.

d) Statisztikai adatok lekérdezési felületével szemben elvárt minimum:

A felület adataiból az alábbi statisztikai adatok legyenek kinyerhetők a támogató részére:

 • általános jellegű (szótár, útikönyv stb.) (cím, db szám és % arány szerint),
 • társadalomtudomány (cím, db szám és % arány szerint),
 • természettudomány (cím, db szám és % arány szerint),
 • gyermekkönyv (cím, db szám és % arány szerint),
 • ifjúsági könyv (cím, db szám és % arány szerint),
 • egyéb (cím, db szám és % arány szerint),
 • hangoskönyv (cím, db szám és % arány szerint),
 • szépirodalmi művek – líra, dráma, epika, esszé, kritika, külföldi szépirodalmi művek (cím, db szám és % arány szerint),
 • magyar szerző (cím, db szám és % arány szerint),
 • külföldi szerző (cím, db szám és % arány szerint),
 • adott időintervallumon belül felajánlott könyvek (cím és db szám szerint),
 • adott évben felajánlott könyvek (cím és db szám szerint),
 • könyvtárankénti megrendelések (cím és db szám szerint),
 • kiadónkénti lekérdezés (cím és db szám szerint),
 • könyvtárak által felhasznált keret (könyvtáranként és összesen).

e) A felülettel kapcsolatos további elvárások:

 • az online megrendelés megkönnyítése, valamint a program népszerűsítése érdekében a KELLO saját weblapján külön menüpontban biztosítsa a Márai VIII. lista elérését,
 • az adatok felvitelét, a kiadói adatfeltöltést, a kurátori hozzáféréseket, a javaslatokat, módosításokat naplózza a rendszer,
 • a KELLO biztosítson garanciát a működésre, a karbantartásra és a fejlesztésre,
 • az informatikai rendszer rendelkezzen olyan jogosultságkezelő lehetőséggel, amely képes garantálni az adatok védelmét,
 • áramszünet, programlefagyás esetén is adatvesztés nélkül biztosítsa a további működést, adatfeltöltést.

A Márai VIII. könyvtámogatási program megvalósításának ütemezése:

 • Könyvkiadók jelentkezésének időszaka:

2018. április 13. – 2018. május 7.

 • Könyvkiadók könyveinek feltöltése:

2018. május 11. – 2018. május 31.

 • Kollégiumi jelölések megtétele:

2018. június 4. – 2018. június 28.

 • A könyvtárak regisztrálásának időszaka:

2018. június 4. – 2018. június 29.

 • A könyvtárak rendelési lehetőségének időszaka a Márai VIII. listáról:

2018. augusztus 13. – 2018. szeptember 10.

 • A könyvek kiszállításának időszaka:

2018. október 15.–2018. december 19.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:

 • könyvvásárlás (a könyvek beszerzési ára legfeljebb a kiskereskedelmi ár 75%-a lehet).

A fenti jogcímtől eltérő költségeket a Kollégium nem támogat.

Üzemeltetési és fenntartási kiadásokra (rezsiköltség) támogatás nem igényelhető, nem számolható el.

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

 1.  programleírás a pályázati cél tervezett végrehajtásáról,
 2. a webes felület megjelenésének, funkcióinak, működésének leírása,
 3. nyilatkozat a webes felület folyamatos működtetéséről, beleértve az esetlegesen felmerülő hibák haladéktalan javítását (vis major helyzetet kivéve),
 4. nyilatkozat arról, hogy a könyvtárak megrendelése alapján megvásárolja a kiadóktól a könyveket, amelyeket a lehetőségekhez, valamint a rendelkezésre álló készlet alapján kiszállít a könyvtáraknak,
 5. a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
 6. a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó/lebonyolító megnevezését is tartalmazza).

Tájékoztatjuk pályázónkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni.

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet, lebonyolítói nyilatkozatot csatolni, azt a mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az Indoklás elnevezésű mezőben indokolni szükséges.

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!) egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen az olvashatóság figyelembevételével a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB

A nevezési díj megfizetésének rendje:

A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 10032000-01451461-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A…….. N……….) számot, valamint az altéma kódszámát.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban leírtakat.

Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontban.

Az elbírálás szempontjai:

 • program megvalósíthatósága,
 • KELLO szakmai kompetenciája.

Elszámolásra vonatkozó előírások:

A pályázat elszámolását az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontba belépve, az adott pályázatnál az Elszámolás benyújtása link alatt nyújthatja be.

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1MB, szakmai beszámoló esetében 10MB.

Az összesítő táblázatokat szkennelve a bizonylati fájlok helyére kell feltölteni, az elszámolt összeg megjelölésével.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

 • a program lebonyolítása során szerzett tapasztalatok összefoglalását (online feltöltve és papíralapú dokumentumként megküldve),
 • összesített kimutatást a megvásárolt és a könyvtárak részére eljutatott könyvekről kategóriánként (papíralapú dokumentumként és CD/DVD-n).

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • a Támogatott nevére kiállított eredeti érvénytelenített bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok, szerződések), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat vagy pénztárbizonylat/pénztárnapló/könyvelési bizonylat) szkennelt példányát,
 • az idegen nyelven kiállított bizonylatok, illetve szerződések mellé ezek tartalmi fordítását is csatolni kell, oly módon, hogy a fordítás tényét aláírással igazolni kell,
 • a forinttól eltérő pénznemben kiállított számla, számviteli bizonylat esetében annak végösszegét és az arra tekintettel elszámolható költség összegét a számlán, számviteli bizonylaton megjelölt teljesítési időpontjában érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett középárfolyamon kell forintra átszámítani. Abban az esetben, ha a számlán nem szerepel illetve nem állapítható meg a teljesítés időpontja, úgy a számla kifizetésének napján érvényes – az MNB által közzétett – középárfolyamon átszámítva kell az elszámolásban szerepeltetni,
 • a számlavezetésre kötelezettek 1,5 M Ft feletti kifizetéseket kizárólag banki átutalással teljesíthetnek, melynek igazolása a banki terhelési értesítővel történik az elszámolásban.

A támogatás utalása és a pénzügyi elszámolás az alábbiak szerint történik:

A támogatás több részletben történő folyósításának feltételei:
A támogatás első részlete 90%-ának kiutalásához a KELLO a benyújtandó dokumentumokat az alábbiak szerint köteles összeállítani, megküldeni:

 • A KELLO-nak be kell küldenie a kiadók által – a könyvtárak Márai VIII. listáról rendelt igényeik kielégítésére – leszállított és leszámlázott könyvekre vonatkozó érvénytelenített, eredeti példányokról készült, hitelesített számlamásolatokat. Kivételt képeznek azok a határon túli magyar könyvkiadók, akik közvetlenül nem tudják lebonyolítani a számlázást, a kiadványok Magyarországra történő eljuttatását, a KELLO – a kiadókkal előzetesen egyeztetve – maga választja meg a magyarországi lebonyolító szervezetet. A magyarországi lebonyolító szervezetet igénybe vevő határon túli kiadók esetében a lebonyolító által kiállított számlák másolatait kell a KELLO-nak a fentiekben leírt módon a pénzügyi elszámolás részeként benyújtani. Az Igazgatóság – a benyújtott dokumentumok ellenőrzése és azok elfogadása után – utalja a részelszámolásban elfogadott támogatás-felhasználás összegének 90%-át. A pénzügyi elszámolás kizárólag a megvásárolt könyvek bruttó értékét tartalmazhatja, a járulékos (csomagolás, szállítás stb.) költségek nem számolhatóak el (minden elszámolandó számlát nyilatkozattal, szerződéssel együtt, egy fájlban beszkennelve, CD-mellékletként).
 • A megvásárolt könyvek összesített listáját táblázatba szerkesztve (excel), a következő tartalommal: Sorszám, Kiadó neve, Kiadó által benyújtott számla sorszáma, Kiadói számla teljesítési időpont, Szerző neve Könyv címe, Könyv ISBN száma, Kello azonosító, Mennyiség db, Egységár (Márai ár) Ft/db, Összege Ft, Elfogadott összeg Ft, Megjegyzés (CD-mellékletként).
 • A kiadóktól összegyűjtött aláírt nyilatkozatokat arról, hogy a megvásárolt könyvek ára a kiskereskedelmi ár legfeljebb 75%-a (CD-mellékletként).
 • Az online rendszer által generált Elszámoló lapot aláírva, szkennelve feltöltve rész-elszámolásonként (online).

A második és a további (3., 4. stb.) támogatási részletek 90%-a utalásának feltételei az előző pontban leírtakkal megegyezőek, kiegészítve az alábbival:

 • az előző részlet kiutalásához a felhasználói fiókon keresztül korábban benyújtott és az Igazgatóság által elfogadott ’Elszámoló lapon’ a számlák pénzügyi teljesítésre vonatkozó oszlop elektronikus kitöltése és a kiegészítés hitelesítése,
 • az előző részelszámolásban benyújtott számlák pénzügyi teljesítéséről a banki terhelési értesítőket a KELLO megküldi (CD-mellékletként).

Az utolsó támogatási részlet kifizetésének feltétele:

 • a fennmaradó 10%-ok utalásának feltétele a pályázatot lezáró elszámolás benyújtása és annak az Igazgatóság által történő elfogadása. A támogatás folyósítására az elszámolás elfogadása után 8 munkanapon belül kerül sor.

A végelszámoláshoz a KELLO-nak az alábbiakat kell megküldenie:

 • az összesített pénzügyi elszámolás bizonylatait tartalmazó excel táblázatot (papíralapú dokumentumként, oldalanként cégszerű aláírással a támogatott bélyegzőjével),
 • az online rendszer által generált Elszámoló lapot aláírva, szkennelve feltöltve az online rendszerbe,
 • a kiadókkal kötött együttműködési megállapodások másolatait (CD-mellékletként),
 • a banki terhelési értesítők másolatát, amellyel igazolja, hogy az utolsó támogatási részletből a kiadók számláinak pénzügyi teljesítése megtörtént (CD-mellékletként),
 • a könyvtárak tényleges keretfelhasználásáról szóló kimutatást CD-n),
 • a könyvtáraktól összegyűjtött, aláírt nyilatkozatokat a leszállított könyvek átvételéről és leltárba vételről, annak a forrásnak a nevesítésével, ahol a dokumentumok leltározásának ténye egyedi azonosítással ellenőrizhető (egyedi címleltárkönyv, gépi nyilvántartás), (CD-mellékletként),
 • a KELLO nyilatkozatát arról, hogy a könyveken feltüntették a program megnevezését (papíralapú dokumentumként).

Az elszámolásban lebonyolítási és rezsiköltség nem szerepelhet!

Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók, illetve könyvtárak nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai-könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

***

TÁJÉKOZTATÁS

A következőkről tájékoztatjuk pályázónkat:

Pályázatának benyújtása alkalmával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről.

A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A pályázat meghatározott adatait a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon is közzétesszük.

A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: NKAtv.), valamint a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM-rendelet (a továbbiakban: NKAvhr.) alapján támogatásban részesülnek.

Tájékoztatjuk, hogy a támogatási igény jogosságát, a költségvetési támogatás és a saját forrás felhasználását jogszabályban és a támogatási szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. A támogatás felhasználásával kapcsolatos ellenőrzés-tűrési és adatszolgáltatási kötelezettségére vonatkozó további szabályokat az Áht. 54. §, továbbá az Ávr. 100. § tartalmazza.

Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó döntéseket folyamatosan nyilvánosságra hozza az NKAtv. 9. § (8) bekezdése, az Áht. 56/B-C. §, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény 1. sz. mellékletének III. pontja szerint.

* * *

Felhívjuk pályázónk figyelmét

Az Ávr. több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:

 • a 66. § (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
 • a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a működési célú költségvetési támogatások kivételével – a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség–haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.
 • a 70. § (3) bekezdés alapján: ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, azonban a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiány pótlására, a pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást hiányosan, hibásan vagy nem teljesíti a felszólításban meghatározott határidőn belül úgy a pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.
 • a 84. § (2) bekezdése részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait. Az Áht. 50/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.
 • a 85. § (1) bekezdés alapján amennyiben visszafizetési kötelezettség kerül előírásra, úgy biztosíték a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig kérhető, figyelemmel a kamat, kötbér és késedelmi pótlék előírásokra is. A biztosíték a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére.
 • a 86. § (1) bekezdése alapján: A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy ha előírásra került – a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.
 • a 87. § (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatás a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható, azaz támogatási előleg nyújtható.
 • a 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját.
 • a 94. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az elszámolás határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén a támogató írásban, határidő kitűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására. Hiánypótlásra ha jogszabály, pályázati kiírás, vagy támogatási szerződés eltérően nem rendelkezik – legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.
 • a 95. § (1) bekezdése alapján, a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
 • a 97. § (4)-(5) bekezdése alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. A támogatott tevékenység összköltségét a költségtervben meghatározott egyes költségnemek arányában kell csökkenteni. E rendelkezéstől a támogatási szerződésben a felek eltérhetnek.
 • Nem kell alkalmazni a fenti szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét és nem ütközik az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokba.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, ezek járulékaira, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás céljaira létrehozott munkaviszonyban kifizetett munkabérre és közterheire, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el.

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint.

A támogatott téma/program utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet saját – programra történt elkülönített – könyvelési kimutatása alapján igazolni kell.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a regisztrációban megadott név, székhely/cím, képviselő személye, adószám, bankszámlaszám, gazdálkodási forma és egyéb adatok változásait a regisztráció módosításával haladéktalanul kezdeményeznie kell.

A pályázó ellen indult csőd-, felszámolási és végelszámolási eljárást – 8 napon belül – köteles az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnek bejelenteni.

Pályázati adatlapot kitölteni az NKA-portál Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok menüpontjában szereplő adott Kollégium neve/Adatlap kitöltése linkre kattintva lehet. Minta pályázati adatlap az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok menüpont alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA-portál Jogi háttér menüpont alatt.

***

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2017. április 13-án éjfélig lehet.

A pályázat sikeres benyújtásának visszaigazolására a rendszer által generált automatikus levelet küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál Regisztráció menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

Lebonyolító igénybevétele esetén az azonosítását biztosító – az Alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – előzetes regisztráció kötelező.

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4435-ös, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

Felhívjuk pályázónk figyelmét, hogy amennyiben a pályázati döntés időpontjában az NKA vhr-ben foglaltak szerint a pályázó a kezelő szervvel kötött korábbi szerződésében foglalt feltételeket (pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló, záróbeszámoló határidőben való teljesítése) megszegte, vagy a kezelő szerv nyilvántartásai szerint lejárt, teljesítetlen pénzügyi kötelezettséggel rendelkezik, úgy a beadott pályázat érvénytelennek minősül.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontján keresztül értesítést kapnak.

A döntés az EMET honlapján és az NKA-portálon is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A hazai forrás terhére finanszírozott, pályázati úton biztosított költségvetési támogatás esetén a költségvetési támogatás államháztartáson kívüli igénylője vagy kedvezményezettje kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás – álláspontja szerint – jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik. A kifogás elbírálására az Ávr. 102/D. §-ban foglaltak az irányadóak.

A kollégium által támogatott pályázat megvalósítására az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a támogatottal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.

Könyvkiadás Kollégiuma