FELHÍVÁS KÖNYVKIADÓKNAK A MÁRAI-PROGRAM VIII. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE


FELHÍVÁS KÖNYVKIADÓKNAK A MÁRAI-PROGRAM VIII. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A könyvszakmai projekt célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése.

A projekt megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma felhívással fordul a magyarországi bejegyzésű és a határon túli magyar kiadókhoz, hogy könyveiket nevezzék a Márai-program VIII. listájára a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban KELLO) honlapján, a https://marai.kello.hu/ elérési útvonalon.

Azok a kiadók nem vehetnek részt a Márai-program VIII. fordulójában, akik a Márai-program VII. fordulójában nem teljesítették vállalt kötelezettségeiket, azaz a tőlük megrendelt szükséges könyvmennyiséget – 100 példányig – nem szállították be a KELLO kijelölt raktárhelyiségébe, illetve a szükséges bizonylatokat nem állították ki a KELLO által megadott határidőig.

A jelentkezés feltételei:

 • A Márai-listára csak olyan magyar nyelvű könyvekkel, hangoskönyvekkel lehet pályázni, amelyek már könyvesbolti forgalomba kerültek.
 • A Kollégium különösen várja a kiadók ifjúsági, illetve gyermekkönyveinek felajánlását.
 • A Márai-listára egyrészt kortárs és klasszikus szépirodalmi művekkel (beleértve a gyermek- és ifjúsági műveket), másrészt a tényirodalom körébe sorolható ismeretterjesztő és művészeti könyvekkel (beleértve a gyermek- és ifjúsági műveket) lehet jelentkezni.
 • A Márai VIII. listára kizárólag a 2016. január 1. és 2018. március 31. között megjelent könyvekkel lehet pályázni.
 • A kiadók a kiskereskedelmi ár legfeljebb 75%-ért ajánlhatják fel könyveiket, hangoskönyveiket, továbbá vállalniuk kell a könyvtárakba történő eljuttatás költéségét, melynek megfizetésére vonatkozóan a KELLO-nak a kiadóval kötött külön megállapodásában foglaltak az irányadóak.
 • A kiadók legfeljebb 10 szépirodalmi és 10 tényirodalmi címmel jelentkezhetnek a kiírt pályázatra.
 • A pályázatra nevezett művekből a kiadóknál legalább 100 példánynak kell rendelkezésre állnia.
 • A kiadók a korábbi Márai-listára felajánlott, illetve a listára beválasztott könyvekkel újra részt vehetnek az VIII. fordulóban is, de csak a fentebb meghatározott kritériumok figyelembe vételével.

Nem lehet nevezni:

 • A ponyva és lektűr kategóriájába tartozó művekkel.
 • A hivatalos tankönyvlistán szereplő és egyetemi jegyzetnek készült művekkel.
 • Kiadói tervekkel.

Lehet nevezni:

 • A Márai VIII. listára olyan könyvekkel, amelyek részesültek más, központi, az állami költségvetésből, illetve európai uniós forrásból származó, a könyv kiadására szóló támogatásban (NKA, OTKA, TÁMOP, MTA stb.).
 • Olyan kiadványok 2. kiadásával, illetve olyan kiadványok átdolgozott/bővített 2. kiadásával, amelyek korábban központi, az állami költségvetésből, illetve európai uniós forrásból származó, a könyv kiadására szóló támogatásban (NKA, OTKA, TÁMOP, MTA stb.) részesültek.

A kiadók részvételi szándékukat írásban a lent megadott elérhetőségen kötelesek jelezni – a KELLO részére – 2018. április 13. – 2018. május 7. között.

A jelentkezéssel egyidejűleg a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a meghatározott példányszámot biztosítják a KELLO megrendelésétől számított 20 naptári napon belül. A nyilatkozat bejelentkezés nélkül letölthető a KELLO https://marai.kello.hu/ internetes felületről, melyet kitöltve, szkennelt formátumban kell visszaküldeni a marai@kello.hu e-mail címre.

Továbbá a könyvkiadóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a Márai VIII. listára jelölt kiadványok megjelentetésére az NKA-tól részesültek-e támogatásban (nyilatkozat). A kitöltött, cégszerűen aláírt nyilatkozatot szkennelt formátumban kell visszaküldeni a marai@kello.hu e-mail címre.

Szkennelés után kérjük, mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állomány, valamint annak tartalma olvasható-e.

A Márai-program keretében nevezett művek címét, műfaji besorolását, kiadásra vonatkozó adatait (hányadik kiadás, utánnyomás, bővített kiadás, javított kiadás), NKA támogatás tényét (amennyiben a kiadó a kiadvány megjelentetésére az NKA-tól részesült támogatásban), valamint a kiadók adatait a KELLO erre a célra létrehozott felületén lehet rögzíteni: 2018. május 11. – 2018. május 31-ig.

Felhívjuk a kiadók figyelmét, hogy a könyvek nevezésekor a felületen minden adatot kötelező megadni!

A kiadók felajánlott könyveiből a Könyvkiadás Kollégiuma 2018-ban 500 művet (250 szépirodalmi és 250 tényirodalmi) választ ki az VIII. Márai-listára, amelyből a könyvtárak – gyűjtőkörüknek megfelelően – választhatnak.

Amennyiben a pályázatban résztvevő kiadók nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

További információt a KELLO munkatársától, Kovács-Jelinek Emese Márai NKA-programmenedzsertől a 06-30/732-14-15, illetve marai@kello.hu elérhetőségen lehet kérni.

Könyvkiadás Kollégiuma