FELHÍVÁS KÖNYVTÁRAKKNAK A MÁRAI-PROGRAM VI. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE


FELHÍVÁS KÖNYVTÁRAKKNAK A MÁRAI-PROGRAM VI. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A program célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése.

A tervezet megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma a mellékletben megnevezett könyvtárak számára lehetőséget kínál arra, hogy a Márai-program VI. listájáról az intézménye részére megállapított keret mértékéig a Könyvtárellátó Kiemelten Közhasznú Kft. (továbbiakban KELLO) honlapján, a marai.kello.hu elérési útvonalon könyveket rendelhessen meg.

A jelentkezéshez szükséges információk:

  • a Márai VI. lista rendelés céljából csak a mellékletben megnevezett könyvtárak számára érhető el,
  • a felület lehetőséget biztosít a Márai VI. listán szereplő könyv és hangoskönyv dokumentumok megrendelésére.

A jelentkezéshez szükséges feltételek:

  • a KELLO a könyvtárak igazgatóit e-mail-ben tájékoztatja a jóváhagyott rendelés menetéről, továbbá elküldi számukra az adott könyvtár felhasználónevét és jelszavát,
  • a könyvtáraknak e-mail-ben válaszolva legkésőbb 2016. július 18-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy a programban részt kívánnak-e venni (a könyvek megrendelése csak ez után lehetséges),
  • a megrendelt könyveket a KELLO megvásárolja a kiadóktól, majd eljuttatja a könyvtáraknak.

Felhívjuk a könyvtárak figyelmét arra, hogy a 400 címből saját keretük összegéig szabadon választhatnak könyveket.

A Márai VI. listából történő rendeléseket a könyvtáraknak:

2016. augusztus 1-jétől 2016. augusztus 31-ig áll módjában leadni.

A könyvtárak a könyvek átvételét minden alkalommal szállítólevélen igazolják a KELLO számára, majd a program befejezéseként az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a könyveket beleltározták (papíralapú leltárkönyv vagy elektronikus formában), és az olvasóknak hozzáférhetővé tették.

Amennyiben a pályázatban résztvevő könyvtárak nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai-könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

Tájékoztatjuk a Könyvtárakat, hogy az Európai Unió Bizottságának SA. 34770 (2012/N-2) határozatával jóváhagyott támogatási program alapján azok a könyvtárak, amelyek az NKA támogatásával a Márai-listából könyvet válogatnak, kulturális támogatásban részesülnek.

További információt a KELLO munkatársától, Jelinek Emese Márai-program projektkoordinátor 06 (30) 732-1415-ös számon, és marai@kello.hu elérhetőségen lehet kérni.

Könyvkiadás Kollégiuma