FELHÍVÁS KÖNYVTÁRAKNAK A MÁRAI-PROGRAM IX. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE


FELHÍVÁS KÖNYVTÁRAKNAK A MÁRAI-PROGRAM IX. FORDULÓJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRE

A program célja: a nemzeti kultúrkincs megőrzése, a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett, értéket képviselő könyvek eljuttatása minél több olvasóhoz a hazai és a határon túli könyvtárakon keresztül; az olvasáskultúra fejlesztése; a kortárs magyar szerzők támogatása és megismertetése.

A tervezet megvalósítása érdekében a Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma a mellékletben megnevezett könyvtárak számára lehetőséget kínál arra, hogy a Márai-program IX. listájáról az intézménye részére megállapított keret mértékéig a Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban KELLO) honlapján, a https://marai.kello.hu/ elérési útvonalon könyveket rendelhessen meg.

A jelentkezéshez szükséges információk:

  • a Márai IX. lista rendelés céljából csak a mellékletben megnevezett könyvtárak számára érhető el,
  • a felület lehetőséget biztosít a Márai IX. listán szereplő könyv és hangoskönyv dokumentumok megrendelésére.

A jelentkezéshez szükséges feltételek:

  • a KELLO a mellékletben megnevezett könyvtárakat e-mail-ben tájékoztatja a jóváhagyott rendelés menetéről, továbbá a rendelési időszakot megelőzően elküldi számukra az adott könyvtár felhasználónevét és jelszavát,
  • a könyvtáraknak e-mailben válaszolva legkésőbb 2019. június 7-ig nyilatkozniuk kell arról, hogy a programban részt kívánnak-e venni (a könyvek megrendelése csak ez után lehetséges). A nyilatkozatok bejelentkezés nélkül letölthetők a KELLO https://marai.kello.hu/ internetes felületről, melyeket kitöltve, szkennelt formátumban kell visszaküldeni a marai@kello.hu e-mail címre.
    Szkennelés után kérjük, mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állomány, valamint annak tartalma olvasható-e,
  • a megrendelt könyveket a KELLO megvásárolja a kiadóktól, majd a rendelkezésre álló készlet erejéig eljuttatja a könyvtáraknak.

Felhívjuk a könyvtárak figyelmét arra, hogy az 500 címből saját keretük összegéig szabadon választhatnak könyveket.

A Márai IX. listából történő rendeléseket a könyvtáraknak 2019. augusztus 21. – 2019. szeptember 16-ig áll módjukban leadni.

A könyvtárak a könyvek átvételét minden alkalommal szállítólevélen igazolják a KELLO számára, majd a program befejezéseként az intézmény vezetője nyilatkozik arról, hogy a könyveket beleltározták (papíralapú leltárkönyv vagy elektronikus formában), és az olvasóknak hozzáférhetővé tették.

Amennyiben a pályázatban résztvevő könyvtárak nem tartják be a pályázat rájuk vonatkozó szabályait és időbeosztását, akkor automatikusan kizárják magukat 3 évre a Márai könyvtámogatási programban való részvétel lehetőségétől.

További információt a KELLO munkatársától, Kovács-Jelinek Emese NKA-programmenedzsertől a 06-30/732-14-15, illetve marai@kello.hu elérhetőségen lehet kérni.

Könyvkiadás Kollégiuma