AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAAZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Kollégium pályázatot hirdet a 2007. március 1.–2008. március 1. közötti időszakra a magyar építőművészet eredményeinek és értékeinek széleskörű megismertetésére, a magyar építészettel kapcsolatos kutatásokra és a magyar építőművészet szakmai programjainak és eseményeinek vissza nem térítendő támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Az építőművészet napi kultúrában való jelenlétének növelésére, széles körű megismertetésére, kortárs magyar építőművészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában történő bemutatásával.

Altéma kódszáma: 2433

A rendelkezésre álló keret: 15 millió Ft

A kollégium a napi- és hetilapok, rádió- és tv-adások azon kulturális produktumait kívánja támogatni, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.
Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek a minél magasabb önrészt vállaló pályázók.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

Rádió- és tv-adások megvalósítása esetén:

 • honoráriumok (szerző, forgatókönyvíró, producer, rendező, technikai rendező, gyártásvezető, felvételvezető, rendezőasszisztens) és járulékai, vagy számlás kifizetése,
 • útiköltség,
 • szállásköltség.

Előnyben részesülnek az építészet aktuális szakmai és közéleti vonatkozásaival foglalkozó, tartósan, rendszeresen és minél gyakrabban megjelenő rovatok és műsorok.
A szakmai beszámolónak tartalmazni kell a megjelenés adatait (megjelenés és sugárzás időpontjait és számát), mellékletként pedig csatolni kell a megjelent szöveg, illetve elhangzott műsor másolatát megfelelő adathordozón (CD, XEROX, videó vagy DVD), továbbá az esetleges sajtóvisszhangot (kritikát és recenziót).

2. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma: 2402

A rendelkezésre álló keret: 5 millió Ft

Kézirat megírására:

 • a magyar építőművészet jelenének és közelmúltjának kutatására
 • neves magyar építészek életrajzának megírására
 • új összefüggéseket felszínre hozó építészetelméleti írások létrehozására
 • építészeti kritikai tanulmányok megírására
 • a felsőfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló, hiánypótló szakirodalom elkészítésére
 • építészeti környezetkultúra alap-, és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag elkészítésére
 • a magyar építőművészet meghatározó értékeinek feltárására, bemutatására.

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra, havi 60 000 Ft-os alkotói támogatást biztosít.

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása önálló jogi személyiséggel rendelkező magyarországi pénzügyi lebonyolítón, illetve nem önálló személyiségű gazdasági társaságon keresztül történik.

A kollégium a kiírásban megjelölt témaköröknek megfelelő szakmai szempontok alapján dönt.
A pályázóknak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.

3. Építészeti értékek, kutatási eredmények megismertetését célzó kiadványok, szakkönyvek megjelentetésére hagyományos formában, digitális adathordozón, illetve interneten.

Altéma kódszáma: 2412

A rendelkezésre álló keret: 30 millió Ft

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.

Pályázni az elkészült kézirattal és nyomdai árajánlattal, digitális kiadványok esetén forgatókönyvvel lehet.
Az elbírálásnál előnyben részesülnek a minél magasabb önrészt vállaló pályázók.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg,- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD),
 • borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Interneten történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • szövegbevitel (írás), szkennelés
  • korrektúra
 • kódolás (HTML-nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás)

A kollégium kiemelten támogatja az alkotói támogatással korábban elkészült kéziratok megjelentetését.

A pályázónak szakmai beszámolójához csatolnia kell a megjelent mű egy példányát, illetve internetes megjelenés esetén az elérhetőségét.

4. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések támogatására

Altéma kódszáma: 2407

A rendelkezésre álló keret: 30 millió Ft

Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.
Hazai és külföldi helyszínű rendezvényeken szakmai szervezet által delegált személyek és magánszemélyek csak az adott rendezvény aktív előadójaként, kiállítóként, ill. rendezőként támogathatók!

Pályázni lehet:

 • részvételi díjra
 • szállás és utazási költségre
 • biztosításra
 • bérleti díj (terem, eszköz)
 • szállításra
 • szakmai anyagköltségre
 • installációra
 • előadói tiszteletdíjra és annak járulékaira
 • szinkrontolmácsolásra

Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szöveg,- és képbevitel (írás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén:

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
 • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltség a (floppy, CD), borító-előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

Az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a rendezvények, melyek minél szélesebb közönséget képesek megszólítani.
A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a rendezvény részletes programját, a megnyitó beszédek, esetleges előadások szövegét, fotódokumentációt, a rendezvénnyel kapcsolatos kiadványokat, és az esemény sajtóvisszhangjának dokumentálását.

5. A magyar építőművészek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására

Altéma kódszáma: 2432

A rendelkezésre álló keret: 2 millió Ft

Az ebben a pontban meghirdetett altéma esetében a pályázati adatlapot sikeres regisztráció után, kizárólag az NKA internetes portálján, on-line lehet benyújtani.

Ezen altémára vonatkozóan 2007. március 29-ig lesz elérhető a portálon az on-line pályázati adatlap.

Pályázatot a nemzetközi építőművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2007. évi tagdíj-befizetés támogatására.

A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2006. évi tagdíjbefizetés igazolását.

Az 1-5. pontokban rögzített felhasználói jogcímtől való eltérést a pályázónak indokolni kell!

Pályázni csak a 2007. évre érvényes adatlapon lehet!

A pályázat 2007. április 4-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Építőművészeti Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és kitöltési útmutató!