AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA


AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

Budapesti Fesztiválközpont Kht számára

a Művészek a jövőnek – a jövő művészei program megvalósítására.

 

Altéma kódszáma: 2407

A megvalósítás időpontja: 2005. július 15 – 2005. október 30.

Helyszínei: a 2005. évi Budapesti Őszi Fesztiválhoz kapcsolódóan megválasztva

Résztvevők köre: az NKA által támogatott fiatal (35 év alatti) hallgatók, művészek és az ő intézményeik.

A programnak a következő feladatok megvalósítását kell tartalmaznia:

Egy központi helyszín folyamatos működtetésére koncentráltan

– bemutatkozás, közvetlen találkozás a közönséggel az NKA szakkollégiumainak mellékletben csatolt javaslatai és folyamatos egyeztetés alapján Az egyes művészeti területek – építőművészet, fotóművészet, iparművészet, képzőművészet, mozgókép, színház, tánc és zeneművészet programjai arányosan , egymáshoz illeszkedő rendszerben jelenjenek meg.

A pályázathoz csatolni kell

  • a megvalósítani kívánt program részletes bemutatását,
  • a szakmai megvalósítási terv ütemezését.
  • szándéknyilatkozatot az érintett együttműködőkkel.

Támogatás igényelhető

tiszteletdíjra és annak járulékaira, tiszteletdíjra (számlás), terembérletre, területbérlési díjra, kölcsönzési díjra, szállásköltségre, útiköltségre, szállítási költségre propagandaköltségre, nyomdaköltségre, (plakát, szórólap), digitalizálásra, installációra, szakmai anyagköltségre, díszletre, jelmezre, kellékre. A szakmai beszámolóhoz a helyszíneken megvalósult eseményekről készült fotódokumentációt mellékelni kell.

(A pályázat melléklete: A szakmai kollégiumok programajánlata)


A pályázatok
2005. július 15-ig beérkezően
nyújthatóak be az NKA Igazgatóságának postacímére (H – 1388. Budapest, Pf. 82.).

A
határidőn túl érkezo pályázatok érvénytelenek.


Pályázni az NKA Igazgatóságának 2005. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt melléklettel – vállalkozások esetén a vállalkozások nagyságrendi minősítéséhez, szükséges betétlappal – felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2005-ben valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek vagy amelyeknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2005.évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

Kiadványok támogatására pályázó hazai kérelmezőknek igazolniuk kell, hogy a jogszabályban előírt kötelespéldány benyújtási kötelezettségüket a tárgyévben és a megelőző két naptári évben az Országos Széchenyi Könyvtárral szemben teljesítették. Az igazolást a könyvtár Kötelespéldány Osztályától (1827 Budapest, Budavári palota F épület, 302. szoba) kell kérni, és a pályázathoz csatolni.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható. Amennyiben a pályázati felhívás, vagy a támogatási szerződés másként nem rendelkezik, fenntartási és üzemeltetési kiadásokra a pályázó, vagy – a pályázóval történő megállapodás alapján – a lebonyolító, a jóváhagyott összeg legfeljebb 5 %-át számolhatja el átalányként a támogatás terhére.

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 10 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 10 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatátkérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

 

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető

(tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig

Építőművészeti Szakmai Kollégium