AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.
a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a

MAGYAR ÉPÍTŐMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE

számára

a régi-új Magyar Építőművészet című folyóirat 2009/5. és 2009/6. számában megjelentetendő, a Belső Ferencváros kulturális-urbanisztikai fejlesztésével foglalkozó tematikus blokkokra.

A 2009/5-ös lapszámban számoljon be a lap az Örökség-napokon „A Ferencváros új súlyvonalairól” címen tartott előadásról, illetve a területet érintő egyéb eseményekről.

A nyár végén a régi-új Magyar Építőművészet folyóirat a Ráday Könyvesházzal – mint a Kult2ucca szervezőjével, valamint több egyetem hallgatóinak bevonásával – hallgatói ötletpályázatot ír ki a fenti programmal. A 2009/6-os lapszámban közlendő blokk mutassa be és elemezze ennek eredményét, győztes terveit, szakmai és médiaszempontból figyelemreméltó ötleteit.

Altéma kódszáma: 2401

Az igényelhető maximális támogatás összege: 4 000 000 Ft.

A feladat megvalósításának határideje: 2009. december 31.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a szakmai programot,
 • részletes költségvetést,
 • folyóirat-betétlapot.

A kollégium az alábbi jogcímeket támogatja:

 1. szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó),
 2. szerzői jogdíjak,
 3. fordítói, lektorálási honorárium,
 4. nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés
  • kiadványszerkesztés, tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 1. nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség – nyomdaszámla).

A támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, valamint rezsiköltségre nem igényelhető, és nem számolható el!
Amennyiben a pályázó a fenti költségektől eltérő költség-jogcímekre is igényel támogatást, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését az adatlapon tett áfanyilatkozatnak megfelelően kell kitölteni.

A szakmai beszámoló a két érintett folyóirat-szám benyújtásával valósul meg.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet, amely az NKA portálján érhető el.
Pályázati adatlapot elkészíteni a portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. szeptember 18-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Építőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. szeptember 9.