AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében “nyilatkozatot” kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a torinói UIA-kongresszushoz kapcsolódóan a

Glokalfilm Művészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

számára

a Magyar Építőművészek Szövetsége által berendezett torinói magyar expópavilonban bemutatandó

A XX. századi magyar építészet egyes kimagasló törekvései

munkacímű belső használatra készülő audiovizuális alkotás és annak DVD (1500 példány) változata elkészítésére magyar és angol nyelven az alábbi szakmai tartalommal:
a legalább 25 perces film lehetőség szerint áttekintő igénnyel mutassa be a XX. századi modern magyar építészet három kiemelkedő korszakát (a szecesszió, a két világháború közötti Bauhaus/modern, illetve az organikus kísérlet) és térjen ki a magyar építőművészet más, nemzetközileg jelentős teljesítményeire is. A pályázó a filmet mutassa be és vetítse a Magyar Építőművészek Szövetsége által berendezett torinói magyar expópavilonban a kongresszus időtartama (2008. június 29.–július 3.) alatt, Losonczi Áron fényáteresztő betonjának kiállításával összefüggésben. Pályázó a DVD lemezeket a konferenciát legalább 10 nappal megelőzően 1500 példányban szállítsa le a Magyar Építőművészek Szövetsége részére. A film kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Altéma kódszáma: 2433

Az igényelhető maximális támogatás összege: 4 900 000 Ft.

A feladat megvalósításának határideje: 2008. július 3.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a film szinopszisát,
 • részletes költségvetést.

A kollégium az alábbi jogcímeket támogatja:

 • előkészítési költségek (szakértői díj, archívanyag-átírás, jogdíj)
 • forgatási költség (utazási költség, szállásköltség, fotózási költség, rendező, operatőr, hangmérnök, szerkesztő, technikus tiszteletdíja, és annak járulékai, videó- és hangkazetták, fotó és filmnyersanyag vásárlása, szállítás, laborköltség),
 • utómunka költsége (vágó, vágóasszisztens tiszteletdíja, és annak járulékai, vágás, zene, laborköltség, hangkeverés, keverés),
 • szakmai anyagköltség,
 • eszközbérleti díj,
 • angol szinkronizálás,
 • sokszorosítás költségei,
 • a torinói helyszínen való bemutatás és vetítés költsége,
 • reklám- és propagandaköltség.

Amennyiben a pályázó a fenti költségektől eltérő költség-jogcímekre is igényel támogatást, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.

A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat, meghívót, kiadványt, sajtót valamint az elkészült filmet digitális adathordozón (DVD-n)

Pályázni csak a 2008. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2008. április 29-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Építőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!