AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAAZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot hirdet a Pécs Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódóan:
a KORTÁRS MAGYAR FOTÓGRÁFIA ALAPÍTVÁNY számára
Építészet és Piac – érték és minőség Kortárs Építészeti Programsorozat keretében az alábbi célra:

A kereken tíz évvel ezelőtt megrendezett kortárs pécsi építészet c. kiállítássorozat újbóli megrendezésére, az azóta eltelt időszak produktumainak nyilvánosság előtti bemutatására, valamint a kapcsolódó kiadvány megjelentetésére (a város galériáiban, közterein, kirakataiban megjelenő tablókon minden esetben legyen feltüntetve az épület megnevezése, és az alkotók neve, valamint legyen az orientációt megkönnyítő térképvázlat).
Altéma kódszáma: 2487
Az igényelhető maximális támogatás összege: 2 000 000 Ft.
A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.
A feladat megvalósításának határideje: 2008. december 31.
A kollégium az alábbi jogcímeket támogatja:

  • tiszteletdíj és annak járulékai,
  • szállítási költség
  • szakmai anyagköltség,
  • installációs költség,
  • bérleti díj (helyszín és audiovizuális eszközök)
  • reklám- és propagandaköltség
  • nyomdai előkészítés,
  • nyomdaköltség

Amennyiben a pályázó a fenti költségektől eltérő költség-jogcímekre is igényel támogatást, úgy azt röviden indokolnia kell, s ennek alapján a kollégium saját hatáskörben dönt. Amennyiben a pályázó elmulasztja az indoklást, a kollégium a kért jogcímet nem fogadja el.
A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat, meghívót, kiadványt, sajtót.

Pályázni csak a 2008. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2008. március 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Építőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!