AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében “nyilatkozatot” kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy “Közzétételi kérelmet” is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

AZ NKA ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUMÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA KÖZÉPÜLETEK FENNTARTÓI RÉSZÉRE

Az NKA Építőművészeti és Iparművészeti Szakmai Kollégiuma kétfordulós pályázatot hirdet most épülő vagy felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő – iparművészeti alkotások létrehozására.

A pályázat első fordulójában a helyszín kiválasztása történik.
A második fordulóban a kiválasztott épületekre(be) az iparművészek alkotásainak elhelyezése történik az első forduló dokumentációja alapján. (Pl.: üvegablakok, kerámia, textil, fém faliképek, plasztikák, tűzzománc alkotások stb.)

A megvalósítás időpontja: 2008. december 2.–2009. november 30.

E felhívás a pályázat első fordulója, célja a létrehozandó iparművészeti alkotás helyének és funkciójának (cél, méret, darabszám stb.) meghatározása.

A felhívásra olyan tulajdonosok, vagy tulajdonosi jogkörrel felhatalmazott üzemeltetők jelentkezhetnek, akik szeretnék, hogy épületeikbe iparművészeti alkotás kerüljön, és vállalják, hogy a szakszerű megvalósítás érdekében együttműködési megállapodást kötnek építészekkel, építészeti irodákkal. (Lásd pályázathoz szükséges dokumentációk melléklete.)

A pályázók közül az Építőművészeti Szakmai Kollégium maximum 5 pályázatot választ ki.

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium részéről az ülésen – tanácskozási joggal – 2 fő vesz részt.

Altéma kódszáma: 2429

Pályázhatnak: Közösségi épületek tulajdonosai – vagy tulajdonosi jogokkal felruházott üzemeltetők –, az általuk felkért építésszel, vagy építészeti irodával együtt.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

  • építész tiszteletdíja (program, tervmellékletek),
  • fénymásolás,
  • fotó,
  • dokumentálás.

A pályázathoz mellékelni kell:
1. Az iparművészeti alkotás megnevezése, műfaj, funkció (ha szükséges), méret, darabszám
2. Az iparművészeti alkotás építész által javasolt – és a tulajdonos által jóváhagyott – művészeti programja (különös tekintettel az alkotás és az épület összhangjára)
3. Az alkotás környezetének építészeti tervdokumentációja (alaprajzok, falnézetek, távlati rajzok, tenderek, fotók)
4. Szerkezeti rajzok, statikai, gépészeti szakvélemény (amennyiben szükséges)
5. Tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
6. Tulajdonosi nyilatkozat a költségvállalásról (ha szükséges, lásd költségvállalási nyilatkozat!)

A nyertes pályázatok építész résztvevőinek a második fordulóban sikeresen szereplő iparművésszel – (művészekkel) – együtt kell működniük.

Az altémában felosztható összeg: 1 millió Ft.

Figyelem!
Az Iparművészeti Szakmai Kollégium által kiírt második forduló pályázatára nyertes pályázatonként maximum 3 millió forint áll rendelkezésre. Amennyiben már az első forduló alapján valószínűsíthető, hogy a létrehozandó alkotás költségei meghaladják ezt az összeget, a különbözet vállalására (ill. annak nagyságrendjére) a tulajdonosnak a költségvállalásról nyilatkoznia kell.

A kollégium bírálati szempontjai:

  • Az épület és a helyszín mennyiben felel meg a tervezett iparművészeti alkotás létrehozására?
  • Az épület mennyire biztosítja az iparművészeti alkotás hosszú távú fennmaradását?

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt, se nevezési díjat!

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a „pályáztatás”/ aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. szeptember 1-jéig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról rendelkező 2007. évi CLXXXI. törvény értelmében, a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinkat arról is, hogy ugyancsak e törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Építőművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

2008. július 30.