AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2006. április 1. – 2007. március 1. közötti időszakra a magyar építőművészet eredményeinek és értékeinek széleskörű megismertetésére, a magyar építészettel kapcsolatos kutatásokra és a magyar építőművészet szakmai programjainak és eseményeinek támogatására.

Pályázni az alábbi témakörökben lehet:

1. Az építőművészet napi kultúrában való jelenlétének növelésére, széleskörű megismertetésére, kortárs magyar építőművészeti alkotásoknak és alkotóiknak médiában történő bemutatásával.

Altéma kódszáma: 2433

A kollégium a napi- és hetilapok, rádió-, és TV adások azon kulturális produktumait kívánja támogatni, melyek rendszeres rovatok, műsorok keretében a kortárs építészetnek, mint kultúránk meghatározó részének közüggyé tételét segítik.

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok nyújthatnak be.

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:

·         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

·         szerzői jogdíjak

·         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)

kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

korrektúra

nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)  

Rádió,- és TV-adások megvalósítása esetén:  

·         honoráriumok (szerző, forgatókönyvíró, producer, rendező, technikai rendező, gyártásvezető, felvételvezető, rendezőasszisztens) és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         utiköltség

·         szállásköltség  

2. Alkotói támogatásra

Altéma kódszáma :   2402

Kézirat megírására:  

·         a magyar építőművészet jelenének és közelmúltjának kutatására

·         neves magyar építészek életrajzának megírására

·         új összefüggéseket felszínre hozó építészetelméleti írások létrehozására

·         építészeti kritikai tanulmányok megírására

·         a felsőfokú építészeti oktatás színvonalának emelését szolgáló, hiánypótló szakirodalom elkészítésére

·         építészeti környezetkultúra alap-, és középfokú oktatásához magas színvonalú segédanyag elkészítésére

·         a magyar építőművészet meghatározó értékeinek feltárására, bemutatására  

A pályázónak csatolnia kell megírandó munkájának részletes szinopszisát. A kollégium az elfogadott szinopszisok benyújtóinak a vállalt téma megírásához legfeljebb 8 hónapos időtartamra, havi 60 .000 .-Ft-os alkotói támogatást biztosít. A pályázóknak a munka végeztével szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát be kell nyújtania.  

Alkotói támogatásra csak magánszemély pályázhat. A támogatás utalása önálló jogi személyiséggel rendelkező magyarországi pénzügyi lebonyolítón, illetve nem önálló személyiségű gazdasági társaságon keresztül történik.  

3. Építészeti értékek, kutatási eredmények megismertetését célzó kiadványok, szakkönyvek megjelentetésére hagyományos formában, digitális adathordozón, illetve interneten.

Altéma kódszáma:  2412

Pályázatot jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint magánszemélyek nyújthatnak be.  

Pályázni az elkészült kézirattal és nyomdai árajánlattal, digitális kiadványok esetén forgatókönyvvel lehet.  

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:  

Hagyományos megjelentetés esetén:  

·         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

·         szerzői jogdíjak

·         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre

szöveg ,- és képbevitel (írás, szkennelés )

kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

korrektúra

·         nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)  

CD-n történő megjelentetés esetén:  

·         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

·         szerzői jogdíjak

·         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

szöveg- és képbevitel (írás, szkennelés)

képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

korrektúra

·         gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (floppy, CD),

·         borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka ,papírköltség , hajtogatás, körbevágás, csomagolás)  

Interneten történő megjelentetés esetén:  

·         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

·         szerzői jogdíjak

·         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

szövegbevitel (írás), szkennelés

korrektúra

·         kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés)

·         publikáció megjelentetés (szolgáltatás)  

4. Hazai és nemzetközi építészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzések támogatására

Altéma kódszáma :   2407

Pályázatot a rendező szerv, szakmai szervezet, vagy magánszemély nyújthat be.

Hazai és külföldi helyszínű rendezvényeken szakmai szervezet által delegált személyek és magánszemélyek csak az adott rendezvény aktív előadójaként, kiállítóként, ill. rendezőként támogathatók! 

Pályázni lehet:  

·         részvételi díjra

·         szállás és utazási költségre

·         biztosításra

·         bérleti díj (terem, eszköz)

·         szállításra

·         szakmai anyagköltségre

·         installációra

·         előadói tiszteletdíjra és annak járulékaira

·         szinkrontolmácsolásra  

Publikáció (plakát, meghívó, katalógus, eseményhez kapcsolódó kiadvány) megjelentetése esetén a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:  

Hagyományos megjelentetés esetén:

·         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

·         szerzői jogdíjak

·         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

szöveg ,- és képbevitel (írás, szkennelés)

kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)

képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

korrektúta

·         nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)  

CD-n történő megjelentetés esetén:

·         szerzői honorárium és járulékai (írói, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése

·         szerzői jogdíjak

·         fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése

·         előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:

szöveg- , és képbevitel (írás, szkennelés)

képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)

korrektúra

·         gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltséga (floppy, CD), borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)  

5. A magyar építőművészek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására  

Altéma kódszáma:  2432

Pályázatot a nemzetközi építőművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be   a 2006. évi tagdíj befizetés támogatására.

A pályázathoz csatolni kell a tagság-, valamint a 2005. évi tagdíj befizetés igazolását.

A pályázatok 2006. március 16-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére   (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 11-13.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.  

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat!

Építőművészeti Szakmai Kollégium