A FOTÓMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívásai

Általános tudnivalók

A FOTÓMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

1. Magyar kortárs fotográfiai alkotások megvásárlására

Altéma kódszáma: 1809

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásként, jelenkori magyar fotóművészeti alkotások megvásárlására, 6 millió forint keretösszeggel. A pályázaton hazai fotográfiát is gyűjtő közgyűjtemények, illetve fenntartóik vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell

 • a megvásárolni kívánt művek esztétikailag referenciaértékű nézőképét, feltüntetve az alkotó nevét, a mű címét, méretét, anyagát, technikáját, a keletkezése évét,
 • minden mű javasolt vételárát,
 • továbbá annak bemutatását, hogy a megvásárlásra javasolt művek hogyan illeszkednek a gyűjteményfejlesztési koncepcióba.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • műtárgyvásárlás.

Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el.  

Az elbírálás szempontjai:

 • az elmúlt fél évszázad során született alkotások,
 • ismert és jelentős fotóműtárgyak megvásárlása,
 • a meglévő gyűjteményi egységek minőségi bővítése, a hiányok pótlása.

A Kollégium önrészt nem ír elő.  

 

2. „André Kertész” alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásként, az André Kertészről elnevezett párizsi alkotómunka megvalósulására a 2007. évben

Az NKA Fotóművészet Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 800 000 Ft Az alkotói támogatást 2007. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben kiállítást rendez.

A művész hazatérését követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képből álló sorozatát. A beszámolót és a műveket a szakmai kollégium – az NKA-nál történt bemutatása után −, a Magyar Fotográfiai Múzeumban helyezi el.

Az elbírálás szempontjai:

 • a portfólió szakmai kvalitása, téma iránti érzékenysége,
 • a benyújtott munkaterv tudatossága, célirányossága,
 • egy nyugati nyelv társalgási szintű ismerete.

3. Kétnyelvű fotóalbumok megjelentetésének támogatására

Altéma kódszáma: 1812

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet 23,5 millió forint keretösszeggel, vissza nem térítendő támogatásként, legalább kétnyelvű fotóalbumok megjelentetésére a 2007. január 1.–december 31. közötti időszakban.

Pályázatot nyújthat be az alkotóművész vagy a könyv szerkesztője, kiadója (az egymással kötött szerződést mellékelve). A pályázathoz az album címét, tartalomjegyzékét, technikai paramétereit, a könyv egy részletének (minimum 12 oldal) makettjét, a képválogatást (lehetőleg digitális − jpg, pdf, doc − formában) és nyomdai árajánlatot kérünk csatolni.

Az elbírálás szempontjai:

 • jelentős életművek, alkotói csoportok vagy alkotóművészeti törekvések, irányzatok átfogó, jól dokumentált bemutatása;
 • több évre tervezett könyv-előállítási programokhoz részletes munkaterv alapján az adott évre kért résztámogatás;
 • a tervezett album könyvészeti kvalitásai.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • szakmai előkészítés (előszóírás, tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére,
 • nyomdai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra),
 • levilágításra, nyomdaköltségre.

A pályázónak az elkészült albumot kell benyújtania az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium számára szakmai beszámolóként. Ezzel egy időben az album egy további példányát a Pécsi József Szakkönyvtárban kell elhelyeznie.

A Kollégium önrészt nem ír elő.

4. Kétnyelvű fotóművészeti honlapok létrehozásának támogatására

Altéma kódszáma: 1828

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet 3 millió forint keretösszeggel, vissza nem térítendő támogatásként, legalább kétnyelvű fotóművészeti honlapok létrehozására a 2007. január 1.–december 31. közötti időszakban.

Pályázatot nyújthat be az alkotóművész vagy alkotócsoport. A pályázathoz a honlap koncepcióját, képi és szöveges elemeit, tervvázlatát és az előállítás árajánlatát kérjük csatolni. A pályázónak vállalnia kell, hogy a honlapot elkészülte után 1 évig online nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

Az elbírálás szempontjai:

 • alkotók, alkotói projektek, alkotói csoportok jól dokumentált bemutatása;
 • a honlap egységes alkotói felfogása;
 • a honlap kommunikatív nyitottsága;
 • a tervezett honlap layoutjának minősége.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • szakmai előkészítésre (tanulmányírás, szerkesztés, fordítás, lektorálás)
 • technikai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, képfeldolgozás, korrektúra).

A pályázónak a honlap hozzáférését és CD-változatát kell benyújtania az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium számára szakmai beszámolóként.

A Kollégium önrészt nem ír elő.

5. A fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok megjelentetésére

Altéma kódszáma: 1821

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet 5 millió forint keretösszeggel, vissza nem térítendő támogatásként, a fotókultúra terjesztése szempontjából fontos kiadványok nyomdai, CD-alapú vagy online megjelentetésére, nyilvánosságrahozatalára a 2007. január 1.–december 31. közötti időszakban.

Pályázatot nyújthat be a szerző, a szerkesztő vagy a kiadó (az egymással kötött szerződést mellékelve). A pályázathoz mellékelni kell a kiadásra szánt mű kéziratát és illusztrációs anyagát hagyományos vagy digitális formában. A pályázónak vállalnia kell, hogy online közzététel esetén a hozzáférést a megjelentést követően legalább 1 évig biztosítja.

Az elbírálás szempontjai:

 • új fotótörténeti, fotóelméleti tudományos eredmények megjelentetése;
 • az egyetemes és magyar fotókultúra szempontjából jelentős ismeretek, hiánypótló kiadványok megjelentetése;
 • az NKA által más altémában már támogatott szerzők kéziratának, szakmai rendezvények dokumentációjának nyilvánosságra hozása.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

könyv esetén

 • szerzői, szerkesztői, lektorálási honoráriumra és járulékaira, illetőleg számlás kifizetésére,
 • szerzői jogdíjra,
 • technikai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra),
 • levilágításra, nyomdaköltségre;

CD-megjelenés esetén

 • szerzői, szerkesztői, lektorálási honoráriumra és járulékaira, illetőleg számlás kifizetésére,
 • szerzői jogdíjra,
 • technikai előkészítésre (grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás, korrektúra, programozás),
 • adathordozó anyagköltségére, gyártásra, a borító előállítására,

online nyilvánosságra hozatal esetén

 • szerzői, szerkesztői, lektorálási honoráriumra és járulékaira, illetőleg számlás kifizetésére,
 • szerzői jogdíjra,
 • technikai előkészítésre (web és grafikai tervezés, szöveg- és képbevitel, képfeldolgozás, korrektúra, programozás),
 • a honlap fenntartási költségei.

A pályázónak az elkészült könyvet vagy CD-t, illetve a netes hozzáférés címét és egy digitális példányát kell benyújtania az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium számára szakmai beszámolóként. Ezzel egyidőben a szakmai beszámoló egy további példányát a Pécsi József Szakkönyvtárban kell elhelyeznie.

A Kollégium önrészt nem ír elő.    

A Fotóművészeti Kollégium meghívásos pályázatot hirdet

6.  Az 1956-os Intézet számára fotográfus életművek adatbázisának elkészítésére

Altéma kódszáma: 1832

A Fotóművészeti Kollégium meghívásos pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásként, az 1956-os Intézet számára fotográfusok életművének − az NKA által korábban támogatott − kutatása alapján adatbázis készítésére a 2007. január 1.–december 31. közötti időszakban.

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium 2005-ben pályázatot hirdetett jelentős hazai, ma élő fotográfusok életművének feltárására. A pályázat kiírása szerint az életművek feltárása az 1956-os Intézet koordinálásával, módszertani egyeztetés alapján folyik, a kutatási eredmények egy digitális példánya az 1956-os Intézetben kerül elhelyezésre.

Jelen pályázat alapján elkészítendő az archivált vizuális, hang- és szövegdokumentumok egységesítése, adatbázisba szervezése, az interjúk tartalmi feltárása, a feldolgozott fotográfiákból, az interjúszövegekből és hangdokumentumokból szerkesztett nyilvános, szerzői jogilag rendezett életmű-bemutató dokumentumok készítése.

A pályázat tartalmazza az adatbázis létrejöttének tervét, a munka ütemezését; pályázónak vállalnia kell, hogy az adatbázist elkészülte után 3 évig online nyilvánosan hozzáférhetővé teszi.

Rendelkezésre álló keret: 2,5 millió forint.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • kutatói honoráriumra és járulékaira, illetőleg számlás kifizetésére,
 • szerkesztői, lektorálási honoráriumra és járulékaira, illetőleg számlás kifizetésére,
 • fotográfiák digitalizálására, szerkesztésére,
 • szakmai anyagköltségekre (digitális adathordozók, fénymásolás),
 • adatbázisszervezés honoráriumra és járulékaira, illetőleg számlás kifizetésére,
 • utazás- és szállásköltségre.

A pályázónak az adatbázis és zárótanulmány digitális változatát kell benyújtania az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégium számára szakmai beszámolóként.

A Kollégium önrészt nem ír elő.

7. A Magyar Fotográfusok Háza számára szakmai folyóiratok előfizetésére

Altéma kódszáma: 1810

A Fotóművészeti Kollégium meghívásos pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásként, a Magyar Fotográfusok Háza számára külföldi és hazai szakmai folyóiratok előfizetésére.

A pályázat keretében a szakkönyvtárak könyvvásárlásának támogatására kiírt éves pályázatunkon kívül lehetőséget kívánunk nyújtani az ország legjelentősebb fotográfiai szakmai könyvtára, a Pécsi József Szakkönyvtár számára, hogy állományát külföldi és hazai szakmai folyóiratokkal bővítse.
A pályázat keretében a kiválasztott folyóiratokra legalább hároméves előfizetést kell biztosítani.
A pályázat tartalmazza az előfizetésre javasolt folyóiratok jegyzékét és az előfizetési díjakat. A támogatás csak folyóirat-előfizetés jogcímre használható fel.

A Kollégium önrészt nem ír elő.

Rendelkezésre álló keret: 1 millió forint.

A pályázatok
2006. szeptember 20-ig beérkezõen
nyújthatók be kizárólag az NKA Igazgatóságának postacímére
( H – 1388 Budapest, Pf. 82) .
A határidõn túl érkezõ pályázatok érvénytelenek .

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Általános tudnivalókat !

Fotóművészeti Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!