A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A FOTÓMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

A FOTÓMŰVÉSZETI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

„André Kertész” alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatásként, az André Kertészről elnevezett párizsi alkotómunka megvalósulására a 2008. évben. Pályázatot nyújthat be professzionális fotográfus a korábban megítélt támogatottak kivételével.

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 800 000 Ft . Az alkotói támogatást 2008. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben kiállítást rendez.

A művész hazatérését követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képből álló sorozatát. A képeket a kollégium szakmai elfogadása után a művész a Magyar Fotográfiai Múzeumban helyezi el. Az elhelyezés tényét a Múzeumnak igazolnia kell a Kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:

  • a portfólió szakmai kvalitása, téma iránti érzékenysége,
  • a benyújtott munkaterv tudatossága, célirányossága,
  • egy nyugati nyelv nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt társalgási szintű ismerete.

 
Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

A pályázat 2007. november 12-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!