A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA, I. FÉLÉV


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium a 2002. évre a fotóművészet szakmai körébe tartozó folyóiratok támogatására pályázatot hirdet a megjelenés biztosítására, valamint új lap indítására.

A pályázaton a hazai bejegyzésű, valamint a határon túli magyar folyóiratok vehetnek részt. A határon túli pályázóknak magyarországi pénzügyi lebonyolítót kell felkérniük, amely kizárólag jogi személy lehet.

A pályázathoz csatolni kell:

  • A  jelen helyzetnek megfelelő adatokat tartalmazó lapbejegyzés másolatát, határon túli folyóiratok esetében lapbejegyzésük magyar fordítását.
  • A pályázó nyilatkozatát, amely tartalmazza a 2002. január – 2002. december 
  • között megjelenő lapszámok megjelentetésének időbeli  ütemezését, a  tervezett példányszámot , és a terjesztés módját részletező kiadói elgondolást.

Összevont lapszám egy megjelenésnek számít !

  • A hazai folyóiratoknak igazolniuk kell, hogy az év folyamán megjelent lapszámok kötelespéldányait az Országos Széchenyi Könyvtár részére benyújtották. Az igazolást a Könyvtár Kötelespéldány Osztályától kell kérni, (1827 Budapest, Budavári Palota F épület, 302. szoba)  és a pályázathoz mellékelni.

Új laphoz történő támogatás igénylése esetén próbaszám megküldése , vagy

  • részletes, témánkénti tartalomjegyzék (szinopszis) benyújtása szükséges.

A pályázatot a lap tulajdonosa vagy kiadója nyújthatja be a főszerkesztő (felelős szerkesztő) ellenjegyzésével.

A kollégium a papír- és nyomdaköltségekre, valamint a szerzői honoráriumokra kíván támogatást nyújtani. A pályázók a szerkesztőségeknél felmerülő munkabérre, azok járulékaira és rezsire támogatást nem igényelhetnek.

Altéma kódszám: 1801

Nem adhat be pályázatot az, aki a 2001-ben elnyert támogatás (ok) rendeltetésszerű felhasználásáról szóló szakmai beszámolóját ( 2-2 példányt az év során megjelent számokból ) és pénzügyi elszámolását a szerződésben megjelölt időpontig nem küldte meg az igazgatóságnak, vagy egyéb, lejárt határidejű elszámolási  kötelezettségének nem tett eleget. Ugyancsak nem nyújthat be pályázatot az a kiadó, amely ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás folyik.

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2002. január 1-jétől érvényes új adatlapján lehet. A pályázati adatlaphoz a folyóiratra vonatkozó főbb ismérveket tartalmazó betétlapot is ki kell tölteni és a pályázathoz mellékelni. Adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadunk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Az Igazgatóság felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2002-ben valamennyi pályázónak és lebonyolítónak  a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját ( a határon túli pályázók esetében magyar fordításban is ) az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint.

A pályázatok 2002. január 20-ig beérkezően nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére (H-1062 Budapest, Bajza u. 32.). A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A pályázatokhoz szükséges adatlap ugyanezen a címen, továbbá a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.) szerezhető be személyesen. Az NKA Igazgatóságától adatlap – bélyeggel ellátott A/4-es  válaszboríték melléklésével – postai úton is igényelhető, valamint letölthető az NKA honlapjáról : www.nka.hu

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható.

A pályázatokat a kollégium a benyújtási határnaptól számított 60 napon belül bírálja el .A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülvizsgálatát kérni nem lehet . A nem támogatott pályázatok anyagát nem őrizzük meg és nem küldjük vissza.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatóságának címén és telefonszámán (351-5461/141-es mellék ) az ügyfélszolgálattól kérhető.

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől- péntekig  9-15 óráig,  pénteken 9-12 óráig.           

Fotóművészeti Szakmai Kollégium