A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Pályázati felhívás

Pályázatot kiíró kollégium neve: Fotóművészeti Szakmai Kollégium      

Altéma kódszáma: 1806

Pályázat témája, pályázati cél:

Meghívásos pályázat a Magyar Fotóművészek Szövetsége számára a Fotóhónap Fesztivál megrendezésére,

kiállítási programjának megvalósítására, hazai és nemzetközi jelentőségű egyéni és csoportos kiállítások megrendezésére,  kiállítási  katalógusok,  valamint  azok dokumentációjának(meghívó, plakát, leporelló, honlap, digitális adathordozó, egyéb ismertető anyag) elkészítésére,a Fesztiválhoz kapcsolódó kiadványok, albumok megjelentetésére.

Rendelkezésre álló keret összeg: 10 000 000 Ft

Kötelező önrészt, valamint nevezési díjat a kollégium nem ír elő.

Felhasználási jogcímek:
kiállítás esetén:

  • hagyományos és digitális képkidolgozásra, a képek előkészítésére és kivitelezésére, paszpartura, keretezésre, kasírozásra, installációra, művek biztosítására
  • szállítási költségre

katalógus, kiállítási dokumentáció közzététele esetében

  • szakmai előkészítés (előszóírás, tanulmányírás, tervezés, szerkesztés, fordítás, lektorálás) tiszteletdíjára és annak járulékaira, vagy számlás kifizetésére, nyomdai előkészítésre, levilágításra, nyomdaköltségre,
  • digitális adathordozón való megjelentetés esetében az adathordozó anyagköltségére, a gyártásra, a borító előállítására.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt.  

A pályázat kötelező tartalmi elemei, csatolandó mellékletei:

  • a kiírás szempontjai szerinti részletes fesztiválterv és az ahhoz tartozó részletes költségvetés
  • a munkában résztvevő személyekkel kötött megállapodási szerződések másolata. 

A szakmai beszámoló elvárt tartalma:

  • 1-2 oldal terjedelmű szöveges beszámoló, valamint
  • kiállítás katalógusa és egyéb dokumentációja

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("Minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. június 17-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!