A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET

  Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATOT HIRDET

2. Gadányi Gyűjtemény Alapítvány számára

2008. március 10.–2010. március 10. közötti időszakban
a Gadányi-gyűjtemény muzeális igényű feldolgozására, leltározására

a nemzetközi fotótörténeti, fotótechnikai jelentőségű gyűjtemény feldolgozása érdekében beszerzendő számítógépes eszközök megvásárlására, a feldolgozó szoftver adaptálására valamint a műtárgyak adatainak a hatályos előírásokban rögzített módon történő feltárására, és azok számítógépes rögzítésére és kezelhetőségére vonatkozó konkrét tervére

Altéma száma: 1832

Rendelkezésre álló keretösszeg: 5 000 000 Ft

A pályázatnak  tartalmaznia kell a kétéves feldolgozási időszak elvégzendő munkafolyamatai ütemezését.

  • Az első beszámolási időszakra: a gyűjtemény tárgyainak a fényképezés létrejötte előtti kor optikai eszközeitől a kémiai képrögzítésig történő feldolgozása, a meglévő eszközök (gépek, objektívek és egyéb tárgyak) adatainak feltárására vonatkozóan.
  • A második, a végső beszámolási időszakra: a tudományos és alkalmazott  fényképezés eszközei és kiegészítői, régi eljárások, eszközök  feldolgozására vonatkozóan.

A gyűjtemény a múzeumi nyilvántartási gyakorlatnak megfelelően, a leírókartonok szabályai szerint kerüljön leltározásra; a szöveges adatfeldolgozás számítógépes rögzítése delimsiterekkel tagolt text fájlokkal történjen, a feltárt tárgyakról digitalizált fotók készüljenek.
A feldolgozásban Munkácsy Gyula, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum főigazgató-helyettese, a Magyar Fotótörténeti Társaság elnöke muzeológusként szakmai segítséget nyújt.

Csatolandó kötelező dokomentumok:

  • a kiírás szempontjai szerinti kétéves feldolgozási munkaterv,
  • a munkában résztvevő személyekkel kötött megállapodási szerződések másolata. 

Támogatás jogcímei:

  • a műtárgyak adatainak feltárása (dokumentumok, jegyzetek, szabadalmak, publikációk hivatkozások összegyűjtése, leírása)
  • a számítógépes szoftver megvásárlásának, adaptálásának költségei
  • a műtárgyak képi rögzítésnek költségei (ezüstalapú felvételek készítése)
  • az elkészült felvételek digitalizálása és számítógépes rögzítése
  • digitális adathordozóra való kiírása, adatolása
  • kutatói, lektorálási honorárium

Az első szakmai beszámolót – a fentiek szerint meghatározott feldolgozó munkáról –2008. december 30-ig kell benyújtani elektronikus adathordozón a Fotóművészeti Szakmai Kollégiumnak.
A  végső szakmai beszámoló egy példányát – melynek részét képezi a kétéves munka elemző értékelése és a leltárt tartalmazó elektronikus adathordozó – a Pécsi József Szakkönyvtárban kell elhelyezni.

A pályázat 2008. március 25-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!