A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA (MFH)


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy „Közzétételi kérelmet” kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek – összhangban az –Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel – a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium meghívásos pályázatot ír ki

a Kálvin-év tematikájához kapcsolódva

a 2009. július 1.–2009. december 31. közötti megvalósulási időszakra

utazó kiállítás létrehozására és utaztatására.

Altéma kódszáma: 1806

A meghívott pályázó:  

Magyar Fotográfusok Háza Kht.

Pályázati keretösszeg: 2 000 000 Ft

Az utazó kiállítás célja:

A pályázati időszak alatt legalább öt vidéki helyszín érintésével olyan kiállítási anyag utaztatása, amely fotográfusok a református hitélethez köthető tárgyakat, épületeket, eseményeket ábrázoló műveit mutatja be.

A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az utazó kiállítás részletes koncepcióját,
 • a kiállítás helyszíneit, ütemezését (a helyszínek befogadó nyilatkozatait)
 • a helyszínekhez kapcsolódó részletes költségvetést (tervezett összes költség, valamint az igényelt költségek jogcímenkénti bontásában)

Támogatás kérhető az alábbi jogcímekre:

 • honorárium (kurátor, közreműködő kurátor)
 • utazási költség
 • szállítási költség
 • képek elkészítése és előkészítése (nagyítás, paszpartuzás, keretezés)
 • a képek jogdíja
 • installáció
 • információs anyagok szerkesztése, fordítása
 • grafikai munkák
 • nyomdai előkészítés
 • nyomdaköltség.

Amennyiben a pályázó a fentiektől eltérő költség-jogcímet jelöl meg, úgy azt indokolnia kell. A kollégium kötelező önrészt nem ír elő. A pályázó kiadványain, meghívóin és a utazó kiállítás eseményein köteles feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.

A támogatott pályázat szakmai beszámolójának elvárt tartalma:

 1. A pályázati cél megvalósulásáról történő legalább két oldal terjedelmű szakmai beszámoló, amely tartalmazza a kiállítások látogatottsági adatait.
 2. A kiállításokhoz kapcsolódó valamennyi megjelent kiadvány (meghívó, információs anyag) benyújtása, kiegészítve a vándorkiállítás helyszíneiről készült fotókkal.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. május 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. május 4.

Frissítve: