A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Nemzeti Kulturális Alapprogram

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet 2003. II. félévében

a 2004. évi André Kertészről elnevezett alkotói támogatásra, amelynek célja a párizsi alkotómunka segítése.

Az NKA Fotóművészet Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatás lehetőségét a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumával közösen hozta létre. Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 800 000 Ft. Az alkotói támogatást 2004. évben kell igénybe venni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

Kívánatos egy nyugati nyelv társalgási szintű ismerete. Az igazolt nyelvtudás azonos szakmai megítélés esetén előnynek számít. A pályázónak szakmai önéletrajzot, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat ( katalógus, könyv), vagy ennek hiányában portfóliót kell benyújtania.

A támogatott utazásának konkrét időpontját a kollégium a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának illetékes főosztályával és a Párizsi Magyar Intézettel egyeztetve határozza meg. A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

A támogatást elnyert pályázónak a Párizsi Magyar Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít. Az intézet a támogatott művész munkáiból a következő évben kiállítást rendez.

A művész hazatérését követően a szakmai kollégium számára munkabeszámolót köteles készíteni, amelyhez csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 művét önálló sorozatkép formájában. A beszámolót és a műveket a kollégium – az NKA-nál történt bemutatása után – a Magyar Fotográfiai Múzeumban helyezi el.

Altéma kódszáma: 1802


A pályázatok 2003. október 1-jéig beérkezően
nyújthatóak be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának címére
(H – 1062 Budapest, Bajza u. 32.) A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.


Általános tudnivalók

Pályázni az NKA Igazgatóságának 2003. évre kiadott pályázati adatlapján lehet. Minden pályázati témához külön adatlapot kell kitölteni és benyújtani. Az adatlapokat csak pontosan kitöltve, illetve az előírt mellékletekkel felszerelve fogadjuk el. A feltételeket nem teljesítő pályázatok érvénytelenek!

Minden esetben pénzügyi lebonyolítót kell felkérnie személyi jövedelemadó-köteles támogatás igénylése esetén magánszemélynek, továbbá a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, valamint külföldi székhelyű pályázónak.

A lebonyolító magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek a pénzügyi-gazdasági feladatait ellátó, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a lebonyolítója.

Az NKA Igazgatósága felhívja a pályázók figyelmét, hogy 2003-ban valamennyi pályázónak/ lebonyolítónak a pályázat beadásakor be kell nyújtania jogi dokumentációját az adatlaphoz mellékelt tájékoztatóban közölt követelmények szerint. Azok a pályázók / lebonyolítók, akiknek a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál 2003. évben már volt támogatott pályázatuk és azt követően jogi és /vagy személyi változás nem történt, a jogi dokumentáció ismételt becsatolása alól mentesülnek.

A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A szükséges adatlap letölthető az NKA honlapjáról, (www.nka.hu), továbbá személyesen beszerezhető az NKA Igazgatóságán és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának ügyfélszolgálati irodáján (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.) Az adatlap postai úton is igényelhető – bélyeggel ellátott A/4-es válaszboríték mellékelésével – az NKA Igazgatóságától.

Az Alapprogramból nyújtott támogatás építési beruházásra, felújításra, állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra, alaptőke emelésre nem használható fel, illetve harmadik fél részére át nem ruházható

A pályázatokat a kollégium a benyújtás határidejétől számított 60 napon belül bírálja el. A végleges döntésről további, legfeljebb 30 napon belül a pályázó értesítést kap. A döntés felülbírálatát kérni nem lehet. A nem támogatott pályázatokhoz csatolt anyagot (kézirat, forgatókönyv, fotó, kazetta stb.) nem őrizzük meg és nem küldjük vissza, azok az NKA Igazgatóságán átvehetők a döntésről szóló értesítés dátumától számított 60 napon belül. A határidő eltelte után – külön értesítés nélkül – a fenti anyagokat megsemmisítjük.

A pályázattal kapcsolatos felvilágosítás az NKA Igazgatósága ügyfélszolgálatától kérhető (tel.: 351-5461/141-es mellék).

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől – csütörtökig 9-15 óráig; pénteken 9-12 óráig.

Fotóművészeti Szakmai Kollégium