A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

1. „Moholy-Nagy László” berlini fotóművészeti alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet a Moholy-Nagy Lászlóról elnevezett berlini alkotómunka megvalósítására a 2010. évben. Pályázatot nyújthat be a vissza nem térítendő támogatásra professzionális fotográfus.

Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése, és berlini jelenléte megteremtésének érdekében a berlini Collegium Hungaricummal és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A berlini alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000 Ft. Az alkotói támogatást 2010. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.
Az ösztöndíj-pályázat keretében a kollégium által kiírt tematika a berlini magyar intézet Monat der Fotografie ”2010-es” témájához illeszkedik: „Berlin est á la mode” – (A trendi Berlin) címmel. Pályázni e témára reflektáló művészi elképzeléssel, Berlinben megvalósítandó munkatervvel lehet.

A pályázónak munkatervet, szakmai önéletrajzot, valamint az eddigi munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Balassi Intézetet (1016 Budapest, Somlói út 51.) kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Intézeten keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Berlini Collegium Hungaricummal egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít, és a 2009-es év második felében a Moholy-Nagy Galériájában kiállítást rendez.

A művész a kiállítást követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez nézőképformában tartalmaznia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült legalább 10 képből álló sorozatát. A berlini kiállításon bemutatott képekből egy műtárgyat a művész a berlini Collegium Hungaricumnak köteles adományozni, amely azt a kortárs magyar fotógyűjteménye részeként helyezi el az épületében.  Az adományozás megtörténtét, a beszámoló részeként, az intézetnek igazolnia kell a Kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:

  • a téma iránti affinitás megalapozottsága;
  • a benyújtott munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága
  • német vagy angol nyelv nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt társalgási szintű ismerete.

2. „André Kertész” párizsi fotóművészeti alkotói ösztöndíjra

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az André Kertészről elnevezett párizsi alkotómunka-támogatás elnyerésére a 2010. évre. Pályázatot nyújthat be a vissza nem térítendő támogatásra professzionális fotográfus a korábban megítélt támogatottak kivételével. 
 
Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000 Ft . Az alkotói támogatást 2010. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben kiállítást rendez.

A művész hazatérését követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képből álló sorozatát. A kollégium szakmai elfogadását követően az alkotónak kötelessége  a képeket a Magyar Fotográfiai Múzeumnak átadni. Az elhelyezés tényét, a beszámoló részeként, a múzeumnak igazolnia kell a kollégium felé.

Az elbírálás szempontjai:

  • a benyújtott munkaterv és művészi elképzelés tudatossága, célirányossága;
  • a portfólió szakmai kvalitása;
  • egy nyugati nyelv nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolt társalgási szintű ismerete.

Pályázatot benyújtani csak a 2009. évre kiadott pályázati adatlapon lehet.
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet. (A portálon „Minta” pályázati adatlap is található a pályáztatás/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az adatlap azonban pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2009. október 30-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. szeptember 29.

Frissítve: