A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)

Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy

– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint

– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATOT HIRDET

1. „André Kertész” párizsi fotóművészeti alkotói támogatás odaítélésére

Altéma kódszáma: 1802

A Fotóművészeti Kollégium pályázatot hirdet az André Kertészről elnevezett párizsi alkotómunka-támogatás elnyerésére a 2009. évre. Pályázatot nyújthat be a vissza nem térítendő támogatásra professzionális fotográfus a korábban megítélt támogatottak kivételével. 
 
Az NKA Fotóművészeti Szakmai Kollégiuma az alkotói támogatást a magyar fotóművészek nemzetközi kapcsolatának és párizsi jelenléte megteremtésének előmozdítása érdekében a Párizsi Magyar Intézettel és az OKM-mel közösen hozta létre.

Évente egy fotóművész részesülhet a támogatásban.

A párizsi alkotómunka fedezetére szolgáló összeg: 1 000 000 Ft. Az alkotói támogatást 2009. évben kell felhasználni, összefüggő, folyamatos kinntartózkodás keretében, melynek időtartama két hónap.

A pályázónak szakmai önéletrajzot, munkatervet, valamint a munkásságát reprezentáló kiadványokat (katalógus, könyv), portfóliót kell benyújtania.

A pályázati adatlapon lebonyolítóként a Magyar Fotográfiai Alapítványt kell a pályázónak megjelölnie, mert a támogatás összege az Alapítványon keresztül kerül kiutalásra.

Az utazás konkrét időpontját a támogatott művész a Párizsi Magyar Kulturális Intézettel egyeztetve határozza meg, számára az Intézet saját vendégszobájában ingyenes szállást biztosít és munkáiból a következő évben kiállítást rendez.

A művész hazatérését követően, munkabeszámolót köteles benyújtani, amelyhez kiállításra alkalmas formában csatolnia kell az alkotói támogatás ideje alatt készült 10 képből álló sorozatát. A kollégium szakmai elfogadását követően az alkotónak kötelessége  a képeket a Magyar Fotográfiai Múzeumnak átadni. Az elhelyezés tényét, a beszámoló részeként, a Múzeumnak igazolnia kell a Kollégium számára.

Az elbírálás szempontjai:

 • a portfólió szakmai kvalitása, téma iránti érzékenysége,
 • a benyújtott munkaterv tudatossága, célirányossága,
 • egy nyugati nyelv nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt társalgási szintű ismerete.

2. Magyar fotográfiai alkotások megvásárlására

Altéma kódszáma: 1809

Rendelkezésre álló keretösszeg: 5  millió Ft

A pályázaton hazai fotográfiát is gyűjtő közgyűjtemények, illetve fenntartóik vehetnek részt.

A pályázathoz csatolni kell :

 • a megvásárolni kívánt művek esztétikailag referenciaértékű nézőképét, feltüntetve az alkotó nevét, a mű címét, méretét, anyagát, technikáját, a keletkezése évét,
 • minden mű javasolt vételárát,
 • továbbá annak bemutatását, hogy a megvásárlásra javasolt művek hogyan illeszkednek a gyűjteményfejlesztési koncepcióba.

Támogatás kérhető a következő jogcímekre:

 • műtárgyvásárlás.

Az elbírálás szempontjai:

 • az elmúlt fél évszázad során született alkotások,
 • ismert és jelentős fotóműtárgyak megvásárlása,
 • a meglévő gyűjteményi egységek minőségi bővítése, a hiányok pótlása.

Az elbíráláskor előnyt élvez

 • az a pályázó, aki a kötelezően előírtnál nagyobb önrészt vállal;
 • kortárs alkotóktól történő vásárlásra pályázik.

A támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló elvárt tartalma:

 • a megvásárolt műtárgy pontos megnevezése és a gyarapodási leltárba bevezetésre került száma.

A Kollégium 10% önrészt ír elő. Az önrész nem elszámolásköteles.  

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. ("minta" pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázat 2008. november 3-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2008. szeptember 18.

Frissítve: