A FOTÓMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM FOLYÓIRAT-PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


A Fotóművészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása

Pályázati tudnivalók | Nyomtatható verzió

Nyomtatható verzió

Figyelem! A folyóirat-betétlap 2007. november 6-tól lesz elérhető a Portálon!

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium folyóirat-pályázati felhívása

A Fotóművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2008. január 1.–december 31. között hagyományos formában megjelenő fotóművészeti szakfolyóiratok vissza nem térítendő támogatására, új lap indítására.
Kiosztható keretösszeg: 18 millió Ft
A kollégium a pályázatban kötelező önrészt nem ír elő.

Altéma kódszáma: 1801

A pályázaton hazai bejegyzésű, valamint határon túli magyar nyelvű, hagyományos fotóművészeti folyóirat tulajdonosa vagy kiadója vehet részt, a főszerkesztő — felelős szerkesztő — ellenjegyzésével.

Támogatás csak olyan lap esetében adható, amely lap megjelenésének száma eléri az évi négy alkalmat. Összevont lapszám beszámítása csak a havontamegjelenő folyóiratok esetében lehetséges, legfeljebb egyszer, amennyiben az összevont lapszám terjedelme eléri, vagy meghaladja egy szokásos lapszám terjedelmének 160%-át.

A kollégium a jövőben –  2008. évi meghirdetéssel – támogatni kívánja hagyományos folyóiratok internetes megjelenésre történő áttérését.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázni csak a folyóirat közvetlen előállítási költségének (folyóirat-betétlap 36. sora) maximum 80%-ára lehet. A kollégium (a támogatások elaprózódásának megakadályozása érdekében) az igényelt összeg 70 százalékánál kisebb támogatást nem szavaz meg. A kollégium csökkentheti a támogatás összegét, amennyiben a nyomtatott példányszám 40 százalékát meghaladja a remittenda. 

Fenti szempontoktól a kollégium kivételesen indokolt esetben eltérhet, amennyiben ezt  egyhangúlag indokoltnak látja.

A pályázónak csatolnia kell:

 • a lapbejegyzés másolatát;
 • az auditálást vállaló nyilatkozatot (a pályázónak pályázatában írásban kell vállalnia, hogy – ha az NKA erre fölkéri – aláveti magát a MATESZ egyszerűsített auditálásának). Ez a szabály a határon túli folyóiratokra nem vonatkozik;
 • a pályázati adatlap folyóirat-betétlapja 2. oldalán szereplő adatok szöveges kiegészítését: a folyóirat 2008. évi tervezett megjelentetésének elemzését a 2006. évi tényadatok tükrében;
 • az utolsó megjelent lapszámot;
 • határon túli folyóirat esetében a lapbejegyzés hitelesített magyar fordítását (amennyiben a 2007. évre nem volt NKA által támogatott folyóirat-pályázata),
 • új lap indítása esetén egy példány próbaszámot, a tervezett lap céljainak, ütemtervének, költségvetésének, továbbá a terjesztés módjának ismertetésével, a célközönség bemutatásával.

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak,
 • fordítói, lektorálási honorárium,
 • szerkesztői honorárium, 
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre:
  • szövegbevitel (írás), képbevitel, szkennelés,
  • kiadványszerkesztés‚ tördelés,
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás),
  • korrektúra,
 • nyomdaköltség (tényleges nyomdaköltség-nyomdaszámla).

A fentiektől eltérő jogcímre történő igénybenyújtást a pályázónak indokolnia kell.

*     *    *
A támogatást elnyert folyóiratok első vagy hátsó borítójukon (B1, B4) kötelesek feltüntetni az NKA érvényes logóját, mely az NKA honlapjáról (www.nka.hu) letölthető.
A támogatott pályázó a támogatás összegére a megkötött szerződés birtokában 2008. évben számíthat a 2007. évi támogatás elszámolása után.

Pályázni csak a 2007. évre érvényes pályázati adatlapon lehet!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat, különös tekintettel a megváltozott pályázati feltételekre, a folyóirat-betétlap új változatára!
A támogatás összege visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem használható fel.
A pályázathoz kötelezően benyújtandó betétlap költségvetését bruttó (áfával növelt) értéken kell feltüntetni.

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA honlapján lehet.
A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu honlap (portál) „pályázatok” cím alatti „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehetséges.

A pályázat 2007. december 5-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Fotóművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!