A IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


Untitled Document

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a kortárs magyar iparművészek szakmai programjainak és eseményeinek támogatására, eredményeinek, értékeinek megőrzésére, azok népszerűsítésére. A pályázatokat a 2008. március 1.–2009. március 1. között megvalósuló pályázati célra lehet benyújtani

A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezések támogatására.


A kiírási pontokra a pályázati adatlapot csak az NKA portálján lehet kitölteni!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet.

A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu portál „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltést segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás új iparművészeti művek létrehozására
Altéma kódszáma: 1702

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium legfeljebb 25 alkotó művének létrehozását támogatja személyenként maximum 600 000 Ft-tal.      

Nem pályázhatnak azok a személyek, akik 2006 és 2007-ben már alkotói támogatásban részesültek.
A kollégium kiemelten  figyeli a közösségi tereket szolgáló, szakhatóság által minősített műveket.

A műveket 2009
. március 1-jéig kell elkészíteni. A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a létrehozott alkotásokról készült fotódokumentációt becsatolni, illetve a kész műveknek rendezett, a kuratórium által támogatott bemutatón kiállítani.     
A támogatás utalása a pályázó által felkért, a pályázati adatlapon feltüntetett lebonyolítón keresztül történik.

2. Kiállítások megrendezésére és az eseményt kísérő katalógus kiadására
Altéma kódszáma: 1706 

A magyar iparművészek, szakterületük hazai  csoportos és egyéni kiállítására, és az ehhez kapcsolódó színvonalas kiadvány megjelentetésére pályázhatnak.
Pályázatot, a kiállítást rendező szervezet vagy magánszemély nyújthat be.

A támogatás kérhető:
útiköltségre, szállásra, terembérletre, standbérleti díjra, területfoglalási díjra, alkalmazott installációra, szakmai anyagköltségre, biztosításra, biztonsági őrzésre, szállításra, rendezés honoráriumára, regisztrációs költségre, részvételi díjra.

Kiadványoknál (katalógusnál) a kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:
Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, tervezői, illusztrátori,  fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg,- és képbevitel (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség ( proof készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írási, tervezői, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (beírás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (CD), borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

A  pályázathoz mellékelni kell:

 • a kiállítás helyszínének befogadó nyilatkozatát,
 • csoportos kiállítás esetében a kiállító művészek névsorát.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiállítás előkészítésének színvonala, tervezettsége hogyan tükrözi a kiállítás sikerét?
 • A költségvetés mennyire megalapozott?

3. Szakmai rendezvényeken való részvételre, rendezvények előkészítésére, megvalósítására
Altéma kódszáma: 1704

Mesterkurzusok, szimpóziumok, szakmai továbbképzések, konferenciák, művésztelepi szakmai programok előkészítésére, megrendezésére. Ezen rendezvényeken való részvételre kizárólag alkotóművészek adhatnak be pályázatot.
Pályázatot rendezőszerv illetve magánszemély nyújthat be.

Támogatás kérhető:
 előadói tiszteletdíjra, azok járulékaira, úti- és szállásköltségre, technológiai költségre, nevezési- és részvételi díjra, terembérre, eszközbérlésre, szakmai anyagköltségre.

A pályázathoz csatolni kell
az esemény helyét, idejét, részletes programját, a meghívandó mesterek, oktatók névsorát és részvételi nyilatkozatát. Magánszemély esetében az alkotóműhely befogadó nyilatkozatát.
A szakmai beszámolóhoz a magánszemélyeknek mellékelni kell a művésztelepi, alkotóműhelyi tevékenység részletes leírását, az elkészült munkák fotódokumentációját, illetve a rendezőszervnek a rendezvény szakmai és média visszhangját.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen a rendezvény várható  rövid  vagy középtávú kihatása a résztvevőkre?
 • Milyen egyéb forrás áll rendelkezésre?

4. Szakirodalom előkészítésére és megjelentetésére
Altéma kódszáma: 1712

Pályázni lehet az iparművészet múltját és kortárs törekvéseit bemutató kiadványok (pld. szakkönyvek, enciklopédiák) nyomtatott vagy elektronikus megjelentetésére.
A pályázathoz mellékelni kell 3db nyomdai árajánlatot, valamint a mű legfeljebb 5 oldalas bemutatását.
A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, tervezői, illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg,- és képbevitel (beírás, szkennelés)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség ( proof készítés, levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

CD-n történő megjelentetés esetén

 • szerzői honorárium és járulékai (írói, tervezői illusztrátori, fotó), vagy számlás kifizetése
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • szerkesztői (főszerkesztő, olvasószerkesztő, tervezőszerkesztő, képszerkesztő) honorárium és járulékai, vagy számlás kifizetése
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
 • szöveg-, és képbevitel (beírás, szkennelés)
 • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
 • korrektúra
 • gyártási és csomagolási költség (levilágítás, montírozás, adathordozó anyagköltsége (CD), borító előállítási és csomagolási költség (nyomdai munka, papírköltség, hajtogatás, körbevágás, csomagolás)

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A kiadvány mennyire hiánypótló jellegű?
 • Milyen terjesztési lehetőségei vannak?

5. A kortárs magyar iparművészeti gyűjtemények gyarapítására
Altéma kódszáma: 1709  

Pályázatot közgyűjteményi és művészeti intézmények, illetve azok fenntartói nyújthatnak be.

Támogatás kérhető: vásárlásra

A pályázat elbírálásához a megvásárolni kívánt művek fotódokumentációit, és mű leírásait kell benyújtani, az alkotó nevének, a mű címének és ajánlati árának megjelölésével. A bírálat során előnyt élvez az adott intézmény azon szándéka, amely az alapító okiratban szereplő gyűjteményi célok, profilok gyarapítását szolgálja, illetve az országos kiállításokon, jelentős bemutatkozásokon a szakmai zsűri által díjazott alkotások.

A kollégium bírálati szempontjai:

 • A pályázó intézmény gyűjtőkörébe mennyire illik a megvásárolandó tárgy?
 • A pályázó vállal-e önrészt?

6. Iparművészeti alkotások restaurálására
Altéma kódszáma: 1711

Pályázatot jogi személyiséggel rendelkező, és jogi személyiség nélküli szervezetek nyújthatnak be.

Pályázni az iparművészet-történet jelentős világi és egyházművészeti alkotásainak restaurálására lehet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy védetté nyilvánított alkotások/javak esetén a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó NKÖM 16/2001.(X.18.) rendelete alapján a restaurálási, átalakítási engedélyt a pályázathoz csatolni kell.

Támogatás kérhető: restaurálás költségére (restaurátori tiszteletdíj, szakmai anyagköltség, szállítás).
A kollégium bírálati szempontjai:

 • Milyen az állapot felmérés és a restaurálási terv szakszerűsége?
 • A költségvetés realitása, önrész vállalás mértéke.

7. Technikai – technológiai eszközfejlesztés
Altéma kódszáma: 1705

Pályázatot művészeti intézmények, önálló jogi személyiséggel rendelkező művészeti szervezetek, folyamatosan, illetve időszakosan működő alkotóműhelyek nyújthatnak be.

Támogatás kérhető:
korszerű technikák, technológiák, kísérleti eljárásokhoz szükséges anyagok, eszközök finanszírozására.
A pályázathoz árajánlatot kell csatolni a megvásárolni kívánt eszközről, anyagról.
A pályázóknak 50%-os önrészt kell vállalni, és az erről szóló nyilatkozatot a pályázathoz csatolni kell. Elszámolni az önrésszel együttes összeggel kell.

8. A magyar iparművészet nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására
Altéma kódszáma: 1733

Pályázatot a nemzetközi iparművészeti szervezetek magyar tagozatai nyújthatnak be a 2008. évi tagdíjbefizetés támogatására.
A pályázathoz csatolni kell a tagság, valamint a 2007. évi tagdíj-befizetés igazolását.
A kollégium a pályázati kiírásban a 1705-ös altéma kivételével a pályázóktól önrészt nem kér!

A pályázat 2008. február 5-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!