AZ IPARMŰVÉSZETI–ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM ÉS AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA IPARMŰVÉSZEK SZÁMÁRA

Figyelem! Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Tájékoztatjuk magyarországi illetőségű Pályázóinkat, hogy pályázatának benyújtása alkalmával – a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében – a 2007. évi CLXXXI. törvény alapján  minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az összeférhetetlenségről, illetve érintettségről.

a) A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.
b) Amennyiben a törvény 8. § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt kötelezően be kell nyújtani. (A nyomtatvány elérhető és kinyomtatható az alábbi linkre kattintva: Közzétételi kérelem.)
Az a) és ha indokolt a b) pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy
– a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek, valamint
– ugyancsak a hivatkozott törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon.

Tájékoztatjuk pályázóinkat, hogy a támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV.19.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. Törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V.9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami támogatásokról szóló 28/2008. (II.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, melyet az Európai Bizottság az N357/2007-es számú határozatában hagyott jóvá.

AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM ÉS AZ ÉPÍTŐMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATA IPARMŰVÉSZEK SZÁMÁRA

Az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiuma és az Építőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot ír ki most épülő vagy felújítás alatt lévő közösségi (művelődési, oktatási, önkormányzati, egyházi stb.) épületekre és/vagy annak tereibe készülő – iparművészeti alkotásokra.

A pályázatban résztvevő iparművészek a jelen kiírásban az alábbi épületekhez kapcsolódó iparművészeti alkotások elkészítésére pályázhatnak.

1. Búzaszem Alapítvány 2131 Göd, Fenyves u. 25/A
3 db cserépkályha (méret: 200x120x180 cm) megtervezése és kivitelezése
Helye: Búzaszem Iskola épülete – 2131 Göd, Kusché Ernő u. 25/A
Építész: Salamin Ferenc – AXIS Kft., Budapest, Margit krt. 5/A

2. Budapest-Kelenföldi Evangélikus Egyházközség 1114 Budapest, Bocskai u. 10.
2 db ólmozott díszüvegablak (méret: 250x230cm) megtervezése és kivitelezése
Helye: Kelenföldi Evangélikus Templom pinceszintjén urnatemető bővítése
1114 Budapest, Bocskai u. 10.
Építész: Szabó Árpád DLA – Czirják Szabó Építészeti és Mérnöki Kft., 1113 Budapest,
Kökörcsin utca 6.

3. Örökimádás Lelkészség 1094 Budapest, Bokréta u. 35.
1 db Róth Miksa által tervezett – a II. világháború alatt elpusztult – festett, ólmozott üvegablak rekonstrukciója (Szent Erzsébet miséje – méret 25 m2)
Helye: Örökimádás – templom 1091 Budapest, Üllői u. 77.
Építész: Balázs Mihály DLA – Török és Balázs Építészeti Kft., 1027 Budapest, Horváth u. 1.

A tervezéshez szükséges alapdokumentáció az NKA Iparművészeti Szakmai Kollégiumánál 2009. június 20-tól július 5-ig beszerezhető. (1085 Budapest, Gyulai Pál u. 13.)

Az iparművészeti alkotásokat legkésőbb 2010. május 31-ig kell megvalósítani.
A pályázatokat az Iparművészeti Szakmai Kollégium bírálja el.
A beérkezett pályázatokat elbíráló kollégium ülésén az Építőművészeti Szakmai Kollégium 2 fővel, az épülettervező, (1 fő) és a tulajdonos vagy fenntartó (1 fő) – tanácskozási joggal – képviselteti magát.

Döntés előtt a pályázatokban szereplő művek 1:10 léptékű tervét, műleírását a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által felkért szakértők zsűrizik!

A támogatott alkotást elkészítő iparművésznek a kiírt terület építészével kell együttműködnie.

Altéma kódszáma: 1729

Pályázhatnak: professzionális iparművészek, kizárólag a fenti épületekhez kapcsolódó alkotások terveinek dokumentumaival. (Lsd. pályázathoz csatolandó dokumentumok listáját!)

A pályázó iparművésznek pénzügyi lebonyolítót kell felkérni. A lebonyolító kizárólag magyarországi önállóan gazdálkodó jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet.
( Pénzügyi lebonyolító csak olyan jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság lehet, ahol a pályázó nem vezető tisztségviselő.)

A kollégium az alábbi költség-jogcímeket támogatja:

  • szakmai anyagköltség
  • technológiai költség (pld. égetés, olvasztás stb)
  • tervezés, kivitelezés tiszteletdíja – a Képző- és Iparművészeti Lektorátus által kijelölt szakértők szakvéleménye alapján az alkotás megállapított értékének 80%-a – max. 1.500.000 forint,
  • szállítás

A pályázathoz csatolni kell:

  • szakmai önéletrajzot
  • referencia anyagot (az utolsó 3 év munkáiból)
  • a pályázati tárgy részletes, 1:10-es tervét
  • a megvalósítás részletes ütemtervét

Az altémában felosztható keretösszeg: 12 millió Ft

A kollégium bírálati szempontjai:

  • Milyen a tervezés színvonala, kivitelezhetősége?
  • A költségvetés mennyire megalapozott?

A kollégium nem ír elő kötelező önrészt és nevezési díjat!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálon lehet. A pályázatok ilyen módon történő elkészítése a www.nka.hu (portál) „Pályáztatás” cím alatt található „Adatlapok kitöltése” címszónál lehet.
A kitöltés segítése érdekében a „Pályáztatás” cím alatt, az „Aktuális pályázati felhívások” címszónál „Minta pályázati adatlap” található, amely lehetővé teszi a pályázati adatlap teljes egészében való megtekintését. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.

A pályázat 2009. július 20-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!

Megjelentetés dátuma: 2009. június 15.

Frissítve: