AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Pályázati tudnivalók | Nyomtatás

Nyomtatható verzió

 

Felhívjuk tisztelt pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében a 2007. évi CLXXXI. törvény előírja, hogy minden pályázat esetében "nyilatkozatot" kell benyújtani – a határon túli magyar szervezetek, vagy személyek kivételével -. Amennyiben a törvény 8 § (1) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi kérelmet"  is be kell nyújtani. Az űrlapok elérhetők és kinyomtathatók az alábbi linkekre kattintva Nyilatkozat, Közzétételi kérelem. A Nyilatkozat teljes kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő beadása minden pályázat esetén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. Amennyiben Közzétételi kérelmet is be kell nyújtania, úgy annak kitöltése, aláírása és a pályázattal együtt történő benyújtása szintén kötelező. Annak elmulasztása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

AZ IPARMŰVÉSZETI  SZAKMAI KOLLÉGIUM  MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Kollégium meghívásos pályázatot ír ki, amelyre meghívja az Iparművészeti Múzeumot.

Altéma kódszáma: 1706

A pályázat célja: a 2007-ben alkotói támogatást kapott iparművészek elkészült műveiből az Iparművészeti Múzeumban kiállítás és ehhez kapcsolódó katalógus megvalósítása.

Támogatás igényelhető:  

  • tiszteletdíjra és járulékaira (kiállítást rendező, látványtervező, grafikus, fotó)
  • installációra,
  • szállításra,
  • reklám- és propagandaköltségre,
  • nyomdai előkészítésre,(szöveg- és képbevitel, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás)
  • korrektúrára,
  • nyomdaköltségre.

Igényelhető összeg max. 4 millió Ft.

A pályázathoz mellékelni kell:

  • a kiállítás látványtervét

A pályázati adatlapot kitölteni  csak az NKA portálján lehet!

Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portálon „pályáztatás” cím alatt található „adatlapok kitöltése” címszónál lehet(A portálon „ Minta” pályázati adatlap is található a „pályáztatás”/aktuális pályázati felhívások menüpontban. Ez az  adatlap azonban pályáztatás céljára  nem használható.)

A pályázat 2008. július 15-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról rendelkező 2007.CLXXXI. törvény értelmében a pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. Tájékoztatjuk pályázóinkat arról is, hogy ugyancsak e törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott www.kozpenzpalyazat.gov.hu  központi portálon.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található Pályázati tudnivalókat!

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Adatlap kitöltési útmutató!