AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA


AZ IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI KOLLÉGIUM PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Általános tudnivalók Nyomtatható verzió

AZ  IPARMŰVÉSZETI SZAKMAI  KOLLÉGIUM  PÁLYÁZATI  FELHÍVÁSA

Az Iparművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet a 2007. július 1.–2008. július 30. között megvalósuló programokra. A kollégium kiemelt figyelmet fordít az iparművészeti szakterület társadalmi ismertségét, elismerését és integrációját segítő kezdeményezésekre.

Pályázni az alábbi témakörökre lehet:

1. Alkotói támogatás, iparművészettel foglalkozó, tudományos értékű elemzésekre

Altéma kódszáma: 1702

Pályázat nyújtható be a magyar iparművészet különböző területeinek és annak nemzetközi vonatkozásait elemző, népszerűsítő

 • monográfiákra, monográfiai sorozatokra,
 • a közelmúlt iparművészeti értékeinek megjelenítésére.

Pályázatot kizárólag magánszemély nyújthat be

 • művészettörténész,
 • művészeti író,
 • iparművész.

Minden esetben magyarországi jogi személyiséggel rendelkező pénzügyi lebonyolító közreműködése szükséges.
A kollégium max . 15 személyt támogat a vállalt téma megírásában 500 000 forinttal.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. A monográfia szinopszisa hogyan tükrözi a téma megismerését? (Fotók, életkori adatok)
 2. A Korszak irányzatainak elemzése az alkotások tükrében.
 3. A művészek és a közönség kapcsolata.

A támogatottak kötelesek szakmai beszámolóként a kézirat egy példányát becsatolni.

2. A magyar iparművészet eredményeinek külföldön való bemutatására

Altéma kódszáma: 1703

A magyarországi iparművészet népszerűsítésére külföldön megrendezendő kiállításokra, valamint csereprogramokra pályázhatnak professzionális iparművészek, iparművész csoportok, iparművész szakmai szervezetek és művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a külföldi fél befogadó nyilatkozatát, illetve csereprogram esetén a
 • megállapodási szerződést,
 • a kiállító művészek névsorát,
 • a kiállítás pontos helyét, időpontját,
 • a kiállítás anyagáról fotódokumentációt.

Támogatás kérhető: útiköltségre, szállásra, szállításra, biztosításra, installációra.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. Milyen a támogatandó esemény – nemzetközi környezetben is mérhető – jelentősége
 2. Milyen az együttműködők szakmai elismertsége?
 3. Milyen a támogatandó kiállítás iránti érdeklődés prognosztizált mértéke?

Elszámoláshoz a támogatott eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

3. Nemzetközileg elismert külföldön élő iparművészek meghívására

Altéma kódszáma: 1724

A szakma nemzetközileg ismert külföldi művészeinek magyarországi bemutatkozására pályázhatnak iparművészeti szakmai szervezetek, művészeti egyetemek.

A pályázathoz csatolni kell:

 • a meghívott fél részvételi szándéknyilatkozatát,
 • a meghívott személy ( személyek ) szakmai életrajzát,
 • az esemény helyét, idejét, programját.

Támogatás kérhető: úti-és szállásköltségre, tiszteletdíjra, installációra.

A kollégium bírálati szempontjai:

 1. Milyen a meghívandó személy szakmai elismertsége?
 2. Milyen a külföldi művész magyarországi prognosztizált hatása?

Elszámoláshoz az eseményről fotódokumentációt mellékelni kell.

A pályázat 2007. szeptember 14-ig beérkezően nyújtható be,
kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának postacímére
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a lap tetején található általános tudnivalókat !

Iparművészeti Szakmai Kollégium

Pályázati adatlap és tájékoztató!